Västerberg är HBTQI-certifierade

Det här är vår HBTQI-policy

Vår verksamhet genomsyras av normkritik och anti-diskriminering. Vi upplevs som en skola som är inkluderande, trygg och välkomnande för alla oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Några av våra mål är:

  • Att alla ska känna sig respektfullt bemötta
  • Att alla ska känna sig inkluderade
  • Att det är lätt att hitta information om HBTQI
  • Att läromedel och material är nyanserade
  • Att våra lokaler är tillgängliga och trygga
  • Att vi har ett normkritiskt och antidiskriminerande förhållningssätt.

Så här går det till att bli certifierad

Skolans personal har fått 4 halvdagars utbildning av RFSL som handlat om:

  • Normkritik
  • Antidiskriminering
  • Diskrimineringsgrunder
  • HBTQI

Personalen har skrivit en handlingsplan.

Här kan du läsa mer om HBTQI och likabehandling

youmo.se 
umo.se
Likabehandling - Region Gävleborg

Kontakt

Bia Eriksson
Rektor
0290-340 42
bia.eriksson@regiongavleborg.se

Tobias Persson
HBTQI-gruppens sammankallande
073-050 67 14
tobias.o.persson@regiongavleborg.se