Träslöjd- och smideskurser

Slöjda i traditionella tekniker med handverktyg. Med kniv, yxa och andra handverktyg lär du dig olika slöjdtekniker. I smedjan får du lära dig forma det glödande järnet. Kunskap om traditioner, material, tillverkningstekniker och den funktionella formen är grunden och kommer till uttryck i ditt eget skapande.

Träslöjd- och smidesbloggen

En blogg för dig som går på linjen träslöjd och smide, har gått eller kanske vill gå. Eller också är du intresserad av de traditionella hantverken.

Träslöjd- och smidesbloggen