Regi, rörelse och koreografi

Fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och ledare. Kursen fokuserar på regi, koreografi samt att skapa medvetenhet kring rörelsen i scenrummet.

Följande moment presenteras:

  • Det konstnärliga regiarbetet
  • Tänka regi under hela processen i arbetet med grupp
  • Använda rörelse och koreografiska element i det sceniska rummet
  • Roll- och karaktärsarbete utifrån kropp och rörelse.

Förutsättningar

Undervisningen kommer ligga nära kursdeltagarnas eget yrkesarbete, i kulturskola, föreningen eller annan typ av organisation. Kursdeltagaren bör helst kunna pröva kunskapen direkt i en eller flera grupper under kursperioden. Arbete sker utifrån ett dramapedagogiskt förhållningssätt.

Omfattning

Det är sammanlagt tio dagars kurs på Västerbergs folkhögskola fördelat på fyra tillfällen. Mellan träffarna är det digitala seminarier och fördjupning i olika frågeställningar och dilemman.

Mer information

Susanne Rutström, susanne.rutstrom@regiongavleborg.se, 073-050 76 01
KarinErika Johansson, karin.r.johansson@regiongavleborg.se, 070-353 91 54