Administration och ledning

Ulrica Cavallin
Förvaltningschef
010-483 19 03, 072-528 20 33
ulrica.cavallin@regiongavleborg.se

Anders Grahn
Enhetschef Gästrikland
010-483 19 31, 070-396 30 59
anders.grahn@regiongavleborg.se

Lena Marie Larsson
Controller
010-483 19 09, 070-602 26 51
lena.r.larsson@regiongavleborg.se

Monica Ohlsson
FHV-sekreterare 
010-483 19 32, 070-399 60 11
monica.ohlsson@regiongavleborg.se

Emma Strömberg
Administratör
010-483 19 29, 070-337 99 90
emma.stromberg@regiongavleborg.se