Arbetsmiljökonsulter

Kontaktuppgifter till våra arbetsmiljökonsulter. Hos oss arbetar beteendevetare, psykologer, företagssköterskor, företagsläkare ergonom/fysioterapeuter och arbetsmiljöingenjörer – de är alla arbetsmiljökonsulter.

Du som chef kan ta kontakt direkt med någon av våra arbetsmiljökonsulter.

Du som enskild medarbetare kontaktar vår kundmottagning via telefon 026-15 40 00 (begär Företagshälsa Region Gävleborg) eller e-post till kontakt.fhrg@regiongavleborg.se.

Annika Björklin
Beteendevetare
010-483 19 37, 073-822 67 14
annika.bjorklin@regiongavleborg.se

Arne Ledenstam
Ergonom/Leg fysioterapeut
010-483 19 33, 070-568 04 22
arne.ledenstam@regiongavleborg.se

Jan Lundagårds
Företagsläkare
010-483 19 36, 070-396 30 89
jan.lundagards@regiongavleborg.se

Liselotte Möller
Beteendevetare
0650-299 44, 072-084 36 85
lise-lotte.moller@regiongavleborg.se

Lise-Lotte Nyberg
Företagssköterska
010-483 19 44, 076-107 94 10
lise-lotte.nyberg@regiongavleborg.se

Marie-Louise (Milo) Olofsson
Företagssköterska
010-483 19 39, 072-720 87 23
marie-louise.olofsson@regiongavleborg.se

Markus Åkerlund
Psykolog
010-483 19 46, 073-086 54 90
markus.akerlund@regiongavleborg.se

Annika Påhlgren
Beteendevetare
010-483 19 69, 073-030 04 34
annika.pahlgren@regiongavleborg.se

Ann-Marie Tigerfors
Ergonom/leg fysioterapeut
010-483 19 67, 072-501 50 80
ann-marie.tigerfors@regiongavleborg.se

Ann Öhman
Företagssköterska
010-483 19 10, 073-023 12 10
ann.ohman@regiongavleborg.se

Barbara Undervill
Beteendevetare
010-483 19 26, 070-305 97 88
barbara.undervill@regiongavleborg.se

Christina (Stina) Grönman
Företagssköterska
010-4831974, 073-8037119
christina.gronman@regiongavleborg.se

Hanna Stigsdotter Östlund
Företagssköterska
010-483 19 24, 073-064 68 28
hanna.stigsdotter.ostlund@regiongavleborg.se

Jenny Carlander Ekeroth
Fysioterapeut
010-483 19 61, 082-207 81 44
jenny.carlander.ekeroth@regiongavleborg.se

Johanna Spjuth
Företagssköterska
010-483 19 14, 073-096 19 77
johanna.spjuth@regiongavleborg.se 

Karin Bergström
Ergonom/Leg fysioterapeut
010-483 19 85, 073-059 99 12
karin.m.bergstrom@regiongavleborg.se

Karin Soneberg
Specialist allmänmedicin
010-483 19 60, 072-050 49 85
karin.soneberg@regiongavleborg.se

Malin Falck
Arbetsmiljöingenjör
010-4831973, 073-0817010
malin.falck@regiongavleborg.se

Malin Vadelius
Psykolog
010-483 19 20, 072-208 16 98
malin.vadelius@regiongavleborg.se

Maria Kvarnlöf
Psykolog
010-483 19 01, 073-046 40 22
maria.kvarnlof@regiongavleborg.se

Marijke Keus van de Poll
Beteendevetare
010-483 19 76, 073-843 43 70
marijke.keus.van.de.poll@regiongavleborg.se

Martin Bäckström
Beteendevetare
010-483 19 75, 073-843 42 02
martin.backstrom@regiongavleborg.se

Per Sjölund
Företagsläkare
010- 483 19 18, 073-030 02 75
per.sjolund@regiongavleborg.se

Roger Persson
Ergonom/leg sjukgymnast
010-483 19 21, 070-256 57 88
roger.persson@regiongavleborg.se

Sofia Almström
Psykolog
010-483 19 01, 073-089 47 41
sofia.almstrom@regiongavleborg.se

Ulrica Westrin
Ergonom/Leg fysioterapeut
010-483 19 71, 070-143 22 17
ulrika.westrin@regiongavleborg.se

Anders Grahn
Beteendevetare
026-157770, 072-2066151
anders.grahn@regiongavleborg.se

Minna Chruzander
Beteendevetare
010-4831958, 072-0502992
minna.chruzander@regiongavleborg.se

Johanna Danell
Arbetsmiljöingenjör
073-086 35 51, 010-483 19 45
johanna.danell@regiongavleborg.se

Johan Frank
Ergonom, leg fysioterapeut
010-483 19 65, 073-153 47 10
johan.l.frank@regiongavleborg.se

Linnéa Löf
Företagssköterska
010-483 19 48, 073-076-89-22
Företagssköterska
linnea.lof@regiongavleborg.se

Ingela Nilsson
Beteendevetare
073-086 61 03, 010-483 19 47
ingela.b.nilsson@regiongavleborg.se

Anki Sved
Arbetsmiljökonsult, företagssköterska
0650-929 85, 072-202 94 52
anki.sved@regiongavleborg.se

Anna Eriksson
Beteendevetare
010-483 19 23, 072-211 52 30
anna.j.eriksson@regiongavleborg.se

Carina Eriksson
Företagssköterska
010-483 19 19, 076-128 61 08
carina.s.eriksson@regiongavleborg.se

Sanna Figrell
Företagssköterska
010-4831950, 073-8378069
sanna.figrell@regiongavleborg.se

Ann Kristin Hope
Ergonom/Leg. fysioterapeut
010-483 19 07, 073-373 04 24
ann.kristin.hope@regiongavleborg.se

Pia Holst
Företagssköterska
010-483 19 59, 072-050 49 81
pia.holst@regiongavleborg.se

Ove Lindström
Beteendevetare
010-493 19 68, 072-527 25 60
ove.lindstrom@regiongavleborg.se

Dörte Paaschen
Företagsläkare
010-483 19 13, 072-217 10 56
dorte.paaschen@regiongavleborg.se