För dig som medarbetare

Du som medarbetare kan ta kontakt direkt med företagshälsan.

Beroende på hur din arbetsgivares avtal ser ut kan du som medarbetare ta kontakt med företagshälsan för exempelvis:

  • Samtal – där du får hjälp att sortera i en aktuell frågeställning eller problem för att hitta en väg framåt.
  • 15-metoden – ett sätt att uppmärksamma och behandla alkohol- och drogproblem.