SMS-påminnelser

Du som besöker företagshälsan kan få kallelser och påminnelser via SMS.

SMS skickas till dig om du gett ditt medgivande och uppgett ett aktuellt mobilnummer. SMS skickas ut 72 timmar före ditt besök.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Kontakta då företagshälsan och berätta att du inte vill få SMS-påminnelser. Ditt medgivande gäller tills vidare eller tills du återkallar det.

Kontakta också företagshälsan om du byter mobilnummer.

Kontaktuppgifter företagshälsan