Samtal – Företagshälsa

Som medarbetare finns möjlighet att kontakta företagshälsan för samtal hos en arbetsmiljökonsult. Syftet med samtalet är att hjälpa dig sortera i en aktuell frågeställning eller problem för att hitta en väg framåt. Beroende på avtal kan detta ske på uppdrag av chef eller som enstaka (ett eller två) samtal utan chefs vetskap.

Vid arbetslivsinriktade frågeställningar/problem kan ytterligare samtal bli en del i en fortsatt process, där chef är delaktig i att utforma målen med samtalen samt delta i uppföljningar. Detta görs då i överenskommelse med chef, medarbetare och företagshälsan i ett trepartsmöte.

Ibland kan ett samtal leda till att du som medarbetare behöver söka annan hjälp utanför företagshälsan. Då kan företagshälsan hjälpa till att underlätta en sådan insats, till exempel genom att bistå med journalanteckning från samtalet.