Om 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster och finns på webb och telefon som är öppet dygnet runt.

På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige.

Det finns även temasidor där man har samlat information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. På temasidorna hittar du filmer, reportage och kan ta del av andras berättelser och upplevelser.

1177.se

Besök 1177 Vårdguiden på webben när ditt ärende inte brådskar. Där finns pålitlig och begriplig information om sjukdomar, undersökningar, egenvård och mycket annat. Du kan också anonymt ställa frågor och få skriftligt svar inom en vecka.

1177 Vårdguiden på webb och telefon ger dig råd om egenvård och vägledning till rätt vård dygnet runt.

1177 Vårdguiden på telefon

Ring 1177 (inget riktnummer) dygnet runt, när du behöver råd om vård. Speciellt utbildade sjuksköterskor besvarar ditt samtal. Du får svar på om det är något du kan göra själv eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Vid livshotande och akuta sjukdomar och skador ringer du direkt till nödnumret 112. 

Ring din hälsocentral när du har frågor om pågående behandling eller behöver kontakt med distriktssjuksköterska under dagtid.

När du ringer till 1177 får du flera val. Lyssna igenom de olika alternativen och gör sedan ditt val.

Samtalet kostar som ett lokalsamtal. Om du ringer från en mobiltelefon gäller mobiloperatörens taxa.

Lägg inte på luren

Vissa tidpunkter på dygnet, framför allt på helgernas förmiddagar kan det ibland vara lite längre svarstider. Lägg inte på luren! Genom att vänta behåller du din plats i kön. Har du stått i telefonkö utan att få svar eller flyttats framåt i kön har det blivit något tekniskt fel och då är det bättre att ringa igen.

Texttelefon

0771-11 77 99