Inspiration - hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete

Inspiration för hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete kommer från flera håll.

Bland annat har vi inom Region Gävleborg inspirerats av: