Samordnad individuell plan (SIP)

Region Gävleborg, kommuner och privata vårdgivare ansvarar för att ta fram en samordnad individuell plan (SIP) när det behövs samordning av vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus.

Den individuella planen tas fram för att säkerställa att du som patient ska få den vård och omsorg du behöver.

Som patient ska du vara delaktig i din vård och omsorg. Redan vid inskrivningen kontaktas de som ska ge vård och omsorg när du kommit hem, så de kan börja planera. Utifrån de behov du har kommer det inom primärvård och kommunens socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård att planeras för din hemgång från sjukhuset tillsammans med dig och eventuellt dina närstående. Då får du den hjälp och det stöd du behöver för att tryggt kunna komma hem.

Du kommer att få veta vem som är din fasta vårdkontakt. Den personen kommer att hjälpa dig att samordna och planera din fortsatta vård och omsorg i hemmet. Den fasta vårdkontakten kommer att kalla till samordnad individuell planering (SIP-möte). Du är med och bestämmer var mötet ska äga rum, ofta är det bra att vara hemma.

Planen ska sammanställa hela behovet av vård och omsorg och gäller både barn och vuxna i såväl offentlig som privat vård och omsorg.