Paramedicin

Hos paramedicin får du som patient hjälp med bland annat rehabilitering, psykosocial hälsa och kostrådgivning. Information om paramedicins verksamheter finns på webbplatsen 1177.se.

Arbetsterapi specialistvård

Arbetsterapi Specialistvård Gävle

Arbetsterapi Specialistvård Hudiksvall

Dietist specialistvård

Dietist Specialistvård Gävle 

Dietist Specialistvård Hudiksvall

Fysioterapi specialistvård

Fysioterapi Specialistvård Gävle 

Fysioterapi Specialistvård Hudiksvall 

Kurator specialistvård

Kurator Specialistvård Gävle 

Kurator Specialistvård Hudiksvall 

Logopedenheten

Logopedmottagning Bollnäs 

Logopedmottagning Gävle 

Logopedmottagning Hudiksvall 

Logopedmottagning Ljusdal 

Logopedmottagning Söderhamn