Kontakt med vården

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon kan du ringa på telefonnummer 1177. Du kan också läsa om egenvårdsråd på 1177 Vårdguidens webbplats.

1177 Vårdguidens e-tjänst

I 1177 Vårdguidens e-tjänst kan du ta kontakt med din hälsocentral eller mottagning för att till exempel boka och avboka tid, förnya recept och hjälpmedel eller se dina läkemedel. Vilka e-tjänster som erbjuds kan variera från mottagning till mottagning. Informationen skickas mellan dig och din vårdgivare på ett säkert sätt.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänst

Hälsocentralen

Hälsocentralen är öppen på dagtid. Om du har frågor om vård, medicinering eller behandling som påbörjats inom primärvården, kontaktar du din hälsocentral direkt.

Kontakta din hälsocentral

Familjeläkarjouren

Familjeläkarjouren är öppen helger och kvällar när hälsocentralerna är stängda. Du kan bli hänvisad hit om du behöver akut hjälp som inte kan vänta till nästa dag.

Sjukhuset

Sjukhusets mottagningar har öppet på dagtid. Om du har frågor om vård, medicinering eller behandling som du påbörjat på en mottagning kan du kontakta den direkt.

Akutmottagningen

Öppen dygnet runt. Här får du hjälp vid allvarlig akut sjukdom eller olycka. Kontakta först 1177 Vårdguiden på telefon, ring 1177.

Vid livshotande akuta sjukdomar och skador

Ring 112. Personalen som svarar på SOS alarm 112 har sjukvårdskunskap och kan ge dig medicinska råd i väntan på ambulans.

Giftinformation

Vid akut förgiftning ring 112, dygnet runt.

Vid fall som inte är brådskande, ring 010-456 6700.

Sjukresor

Beställningscentralen på telefon 0771-38 39 40 om du vill boka plats på en sjukresebuss eller taxi.
Sjukreseenheten på telefon 0771-65 01 01 besvarar frågor vardagar 9.30-11.30.

Klagomål och synpunkter på vården

Om du har klagomål eller synpunkter på vården kan du vända dig till den enhet där du fick vården. Du kan också vända dig till Patientnämnden. Du kan lämna dina synpunkter via telefon, brev eller genom att använda e-tjänsten på 1177.se.

Läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats Om du inte är nöjd med vården

Vårdens verksamheter

Kontaktuppgifter till vårdens verksamhet, råd om vård eller om du vill läsa om en sjukdom eller din hälsa hittar du på 1177.se. Verksamheterna finns också samlade här.

Sjukhuskyrkan

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle och är till för patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkan