Find healthcare

This is how you can get health care

At 1177 Vårdguiden you can find everything about diseases and get advice on when you should contact a health care center.

At Hitta vård you can find contact information for a health care center or a hospital. It is important to call the health care center you want to go to and book an appointment.

If you do not speak Swedish, you might have the right to an interpreter, in order to be able to understand the information you get from a doctor or other health care professional. Inform that you would need an interpreter, when you book your appointment.

Read about virus, contagion and inflammation.

Read more about the right to health care.

Så här söker du vård

1177 Vårdguiden kan du läsa allt om sjukdomar och få råd om när du bör söka kontakt med sjukvården.

Under Hitta vård hittar du kontaktuppgifter till en hälsocentral eller mottagning.
Det viktigt att du bokar en tid för ditt besök genom att ringa den hälsocentral du vill besöka.

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom sjukvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Läs om virus, smitta och infektioner.

Läs mer om rättigheter till vård.