7. Prästen kommer till byn för att hålla husförhör