Kontakt

Hjälpmedel SAM
Johanneslötsvägen 22, 806 28 Gävle

Hjälpmedelskonsulenter

hjalpmedelskonsulent@regiongavleborg.se

Använd den då du har en fråga av allmän karaktär, som inte gäller ett specifikt pågående ärende. Syftet är att öka tillgängligheten till hjälpmedelskonsulenterna.

Butiker

Felanmälan av trasigt hjälpmedel

Du kan felanmäla via app, formulär eller telefon. Se reparation

Orderkontoret 

order.hjalpmedel@regiongavleborg.se

026-15 52 81
026-15 85 07
026-15 49 52
026-15 35 27

Telefontid: 8.00-12.00 och 13.00-15.00 

Medarbetare

Kontaktuppgifter medarbetare