AT-läkare Hudiksvall

Hudiksvalls sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län och har ett upptagningsområde på cirka 100 000 invånare.

Vi erbjuder

 • Introduktion samt primärvårdsstart
 • Huvudhandledare
 • Personlig handledare på varje huvudavsnitt
 • Grupphandledning
 • Schemalagd AT-undervisning
 • AT-utbildningsdagar
 • Auskultationsdagar
 • ATLS-utbildning (i mån av plats)
 • AMLS-utbildning eller motsvarande
 • Ledarskapsseminarium
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Utbildningskonto på 10.000 kr under AT-tiden

Vid sjukhuset bedrivs verksamhet inom dessa specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • internmedicin/kardiologi
 • kirurgi
 • ortopedi
 • radiologi
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Stor delaktighet och påverkansmöjlighet finns bland annat genom utbildningsutskottet för AT som AT-läkarna själva driver.

Hudiksvalls sjukhus har även ett AT-centrum som är AT-läkarnas lokaler för samvaro, undervisning, studier och arbete.

AT-block

Våra AT-block omfattar 18 månader med start fyra gånger per år. Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård.

Innehåll:

 • 18 veckor medicin
 • 19 veckor kirurgi, ortopedi och anestesi
 • 3 veckors placering inom valfri del: barnmedicin, gynekologi/obstetrik eller ÖNH alternativt fördjupning inom internmedicin/kardiologi, kirurgi eller ortopedi.
 • 13 veckor psykiatri
 • 26 veckor primärvård

Introduktion

Tjänstgöringen inleds med gemensam introduktion samt fyra veckors placering inom primärvården.

Auskultationsdagar ingår under AT-tiden inom radiologi, mobila sjukvårdsteamet, palliativa teamet, ögon, ÖNH, gyn och barn.

Handledning

Huvudhandledare för hela AT-tiden är handledaren i primärvården. Vid den första placeringen i primärvården inleds kontakten mellan AT-läkare och huvudhandledare och en handledningsplan för AT-tiden upprättas.

Inom de övriga huvudavsnitten (medicin, kirurgi och psykiatri) utses en handledare för respektive avsnitt.

Dessutom utses, för varje grupp AT-läkare som tillträder samma termin, en grupphandledare (en specialistläkare inom allmänmedicin) som träffar AT-gruppen regelbundet under AT-tiden.

Utbildning

Schemalagd AT-undervisning inom slutenvården på onsdagar 14.00–16.00 under terminstid enligt ett rullande schema.

Inom primärvården är utbildningen upplagd som en föreläsningsserie, heldagar.

För alla AT-läkare oavsett placering ges AT-utbildningsdagar, med övergripande ämnen och specialiteter som inte ingår i AT, 1-2 gånger per termin.

Se exempel Utbildningsdag AT-läkare (pdf)

Både ATLS-utbildning (i mån av plats) och AMLS-utbildning ingår samt ledarskapsseminarium (2 dagars internat) och utbildning i försäkringsmedicin.

Primärvård

Primärvårdsplacering i Hälsingland med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Placering sker av studierektor inom primärvården utifrån primärvårdens riktlinjer.

Jour

Som AT-läkare i Hudiksvall får du möjlighet till ett självständigt arbete med gott stöd av dina äldre kollegor. Du ingår i den ordinarie jourbemanningen under placeringen för medicin, kirurgi, ortopedi och psykiatri.

Möljen, Hudiksvall

Hudiksvall

Det är enkelt att bo, arbeta och leva i Hudiksvall. Glada Hudik är en aktiv kuststad med goda kommunikationer, två timmar med tåg till Arlanda.

Naturen finns runt knuten, båthamn mitt i staden, fin skärgård och vackert kulturlandskap.

Intervjudagar och AT-start

Anställningsintervjuer genomförs 11–14 mars 2024.

Tillträde för AT-blocken är 19 augusti respektive 11 november 2024.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

Samt eventuella övriga dokument som du vill åberopa i din ansökan, till exempel  läkarexamenbevis, beslut från Socialstyrelsen att fullgöra AT (för dig som är utbildad utanför Norden), tjänstgöringsintyg/betyg.

Skicka din ansökan till ansokan.athudiksvall@regiongavleborg.se 

Ansökan stänger onsdag 6 mars 16.00.

Kontakta oss så får du veta mer

Ulrika Björs
AT-chef Hudiksvall
0650-924 88
ulrika.bjors@regiongavleborg.se 

Karin Sköldefors
AT-studierektor slutenvård
0650-920 00
karin.skoldefors@regiongavleborg.se 

Lisa Månsson Rydén
AT-studierektor primärvården Hälsingland
0651-170 01
elisabeth.mansson.ryden@regiongavleborg.se 

Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
0650-924 90
susann.eriksson@regiongavleborg.se 

SYLF
gavleborg@sylf.se