Välkommen som läkarstudent till Region Gävleborg

I vårt dokumentbibliotek hittar du information för varje klinisk placering som ges på sjukhusen i Gävleborg. I studentkalendern kan du se om några centrala aktiviteter är planerade under din placeringstid hos oss. Observera att vissa tillfällen endast erbjuds till ett begränsat antal med föranmälan och att andra riktar sig specifikt till vissa placeringar. Alla aktiviteter är frivilliga och ersätter ingen praktisk undervisning som går att få på respektive klinik. Varje klinik kan också i sin tur ha egna utbildningar för dig att vara med på.

Gävleborg

Gävleborg består av två landskap. Gästrikland i söder och Hälsingland i norr. Länet förfogar över två akutsjukhus i Gävle och Hudiksvall, och Bollnäs sjukhus som har en medicinakut.

Länskarta

Att bli placerad på något av våra sjukhus innebär en närhet till både patient och handledare på ett sjukhus med lättbegripbar uppbyggnad och storlek. Närheten till Uppsala gör att vid placering i Gävle finns möjlighet att pendla, men där det inte går och om man själv väljer det, erbjuds bra boenden på alla tre orterna. För att verkligen få ut det mesta möjliga av placeringen rekommenderar vi studenterna att bo kvar under placeringstiden, då man förutom möjligheten att delta i sjukhusens jourverksamhet också kan utforska orten.

Passa också på att besöka AT-centrum där ett sådant finns. Och missa inte att prata med våra engagerande AT-läkare.