Obligatoriska kurser a- och b-mål

Kursvecka vecka 19 och 39 (pdf)

Beskrivning

Kurserna centreras till kursveckor som återkommer kalendariskt veckorna 19 och 39.

Syfte: Lång framförhållning samt underlätta planering och logistik för såväl kursadministration, ST läkare samt verksamheten.

 • ST läkare kan ansöka om att gå en eller flera kurser samma vecka.
 • Kurserna finns med i utbildningskatalogen och annonseras även på ST-forum.

Bakgrund till kursveckan

 •  Socialstyrelsens nya författning (2015:8) innebär fler obligatoriska moment för de flesta specialiteter.
 • Läkarutbildningsorganisationen i Region Gävleborg erbjuder kurser för a- och b-målen i egen regi.
 • Kurserna är prissatta efter faktiska kostnader och belastar utbildningskontot. Omkostnader för kurs i egen regi bedöms kostnadseffektivt då utgifter för resurser, resor och logi kan hållas nere.
 • Kurserna är planerade att möta socialstyrelsens krav avseende innehåll och kvalitet och utvärdering sker efter varje kurs.

Utbildningskonto

 • Utbildningskontot ("ryggsäcken") är i första hand avsett för obligatoriska kurser.
 • ST-läkare kan söka annan kurs (ej obligatorisk) utifrån eget intresse eller verksamhetens behov enligt överenskommelse med handledare/studierektor/VC. Sådan kurs belastar utbildningskontot eller kliniken/enhetens utbildningskonto vilket bör klargöras på förhand.
 • ST-Kurser som arrangeras av konsulter (med vilka vi har avtal) belastar centrala medel, dvs. ej ST-läkarens eget utbildningskonto. Detta gäller nuvarande kurs i handledning samt ledarskap inkl. mångfald och etik.

Kurser utanför kursveckan

 • Ledarskap för ST-läkare inklusive mångfald och etik.
 • Handledarutbildning för läkare (utöver kursvecka).
 • Grundläggande forskningsmetodik.