Sophie Westberg, Inger Forslin, Moa Nordström, vårdpersonal

Hållbart arbetsliv 80:20

Hållbart arbetsliv 80:20 är ett pilotprojekt där sjuksköterskor och barnmorskor inom slutenvårdens dygnet-runt verksamhet erbjuds arbeta 80 procent kliniskt, 10 procent med individuell utveckling och 10 procent med utveckling i verksamheten.

För oss är det viktigt att du har rätt förutsättningar till god hälsa, både på och utanför jobbet. Vi värdesätter din kompetensutveckling och trivsel högt, och därför ger vi dig dedikerad arbetstid för utvecklingsarbete inom områden som är betydelsefulla för just dig.

20 procent av arbetad tid delas så att 10 procent är utvecklingstid i verksamheten, och 10 procent är egen tid för att stimulera hälsoutveckling.

Vårdenheter som deltar i pilotprojektet

Internmedicinavdelning Hudiksvalls sjukhus, förlossning/BB/gynekologisk vårdavdelning Hudiksvalls sjukhus, lungavdelningen Gävle sjukhus och ortopedavdelningen Gävle sjukhus deltar i pilotprojektet.

 • Medarbetare som deltar i projektet ska arbeta minst 75 % av heltid med skifttjänstgöring som innebär att de arbetar både dagar och kvällar och i vissa fall nätter.
 • Medarbetare som inte inkluderas i delprojektet på grund av att de har lägre sysselsättningsgrad än 75 %, arbetar ständig natt eller har 40-timmars arbetsvecka tillgodoses med individuell och verksamhetsbaserad kompetensutveckling enligt samverkansavtalet och planeras i samband med medarbetarsamtal/utvecklingssamtal.

 

"Lättare att få ihop livspusslet"

Hållbart arbetsliv 80:20 skapar förutsättningar för en god hälsa, både på och utanför jobbet och ger schemalagd arbetstid för utvecklingsarbete inom områden som är betydelsefulla för dig som individ.

– För mig personligen som arbetar skift är det här ett stort lyft jämfört med tidigare. Det blir lättare att få ihop livspusslet, säger Moa Nordström.

– När det gäller utvecklingsarbete inom verksamheten har jag inte riktigt bestämt mig, fortsätter Moa Nordström. Men någon typ av förbättringsarbete skulle vara kul, till exempel inom vård- och arbetsmiljö där mycket är kopplat till patientsäkerheten.

Målet välmående och ökad kompetens

 • Ökad arbetstillfredsställelse 
 • Ökad hälsa 
 • Ökad individuell kompetensutveckling 
 • Ökad kvalitet 
 • Minskad personalomsättning 
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Minskad genomsnittlig övertid 
 • Minskade kostnader för inhyrda sjuksköterskor

Arbetstiden fördelas så här:

 • 80 % av arbetstiden utgörs av kliniskt arbete.
 • 10 % av arbetstiden utgörs av individuell utveckling (tiden för egen utveckling kan användas till såväl kunskapsinhämtning och fortbildning, som till hälsofrämjande aktiviteter enligt överenskommelse med närmsta chef).
 • 10 % av arbetstiden utgörs av utveckling i verksamheten (till exempel hälsoinspiratör, journalgranskning, sårvård, mentorskap, handledning, webbutbildning).

Röster från medarbetare

Ann-Gerd Nilsson, sjuksköterska inom förlossningsvården

Hur skulle du beskriva att din arbetssituation har förändras i och med 80:20 projektet?

– Ett gladare arbetsklimat! Det har också blivit mer tid för utvecklingsarbete som gäller kliniken, till exempel journalgranskning. Sedan har det blivit enklare att byta arbetsskift med en arbetskamrat genom ett så kallat "kompisbyte" om man skulle behöva.

För dig personligen, vilken är den största fördelen för dig att arbeta inom 80/20?

– Jag är inte lika trött efter arbetsdagen. Nu orkar jag vara med på fritidsaktiviteter som betyder mycket för mig, men som jag tidigare har prioriterat bort på grund av trötthet.

Vad har du valt att lägga tiden för verksamhetsutveckling och individuell utveckling på?

– Jag har kunnat göra obligatoriska uppgifter via vår kompetensportal på nätet, det gjorde jag tidigare på min fritid. Jag har också lagt tid på att förbereda en utbildning om bäckenbotten som jag och några arbetskamrater håller varje år för övriga arbetskollegor. Jag har också valt att lägga tid på att utveckla förändringar på kliniken och journalgranskning.

Skulle du rekommendera det här arbetssättet till någon annan?

– Absolut! Det här arbetssättet ger mig så mycket mer arbetsglädje och jag är piggare överlag och det är roligt att gå till jobbet, trots att jag har jobbat 44 år i vården!


Pernilla Jonsson, sjuksköterska inom förlossningsvården

Hur skulle du beskriva att din arbetssituation har förändras i och med 80:20 projektet?

– Min situation på jobbet har blivit så mycket bättre. Jag orkar mer, skulle det fattas folk kan jag ställa upp mycket lättare. Jag har tid till att göra obligatoriska utbildningar på jobbet. Lägga ned tid på ansvarsområden osv. Min kompetens har förbättras. Både jag och regionen drar nytta av detta.

För dig personligen, vilken är den största fördelen för dig att arbeta inom 80/20?

– Den största fördelen är att få ett andrum, jag har ett så mycket luftigare schema nu. Jag orkar och är pigg på min fritid. Hinner med träning och friskvård. Jag har tid att utvecklas. Jobbet har blivit så mycket roligare!

Vad har du valt att lägga tiden för verksamhetsutveckling och individuell utveckling på?

– Utvecklingsarbetet har gått utmärkt. Jag har gått en 7.5 p kurs i handledning. Jag har varit med i en grupp som förnyat ett PM om intrauterin fosterdöd. Nu är jag med i en grupp som ska kolla på ett PM om abort.

Skulle du rekommendera det här arbetssättet till någon annan?

– Utan tvekan skulle jag rekommendera alla personalkategorier inom sjukvården detta. Alla skulle tjäna på detta arbetssätt.