Internmedicin - jobba hos oss

Internmedicin är en bred verksamhet som spänner över många diagnoser, sjukdomstillstånd och behandlingar. Vi är nu inne i en fas där vi vill utveckla våra avdelningar och mottagningar.

 

Många diagnoser och korta vårdtider
MAVA - medicinsk akutvårdsavdelning

Andrea Kochevar på MAVA
Andrea Kochevar på MAVA

På MAVA vårdas patienter med medicinska sjukdomar, främst gastro-, diabetes-, intox- och hjärtsjukdomar. Det finns möjlighet till hjärtövervakning på sex platser. MAVA arbetar för en hög värdeskapande tid för patienten och vårdtiden är ofta kort.

Eftersom du träffar på många patienter med olika medicinska diagnoser, ger det dig en gedigen medicinsk kunskapsbas som du kan utveckla och bygga vidare på. Vi är måna om att ha ett professionellt och trivsamt klimat.

Internutbildning av våra läkare sker regelbundet.

Malin Lind på MAVA
Malin Lind på MAVA

Arbete kombineras med teknik och nära patientkontakt på dialysmottagningen

På Bloddialysmottagningen i Gävle kan vi erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete. Till oss kommer patienter med grav njursvikt för rening av sitt blod samt korrigering elektrolyt- och syra-bas-balans och vätskebalans. Vi har 27 behandlingsplatser i öppna och ljusa lokaler på våning 10 med utsikt över Gävle stad. 

Du kommer att få en individuell introduktion och vi har fortlöpande internutbildningar med olika teman. Vi arbetar teambaserat för att främja en god kunskapsöverföring och trygghet och vi har ett nära samarbete med våra läkare kring patientens vård. Vi lägger stort fokus på ”det bästa för patienten” med fortlöpande resultatuppföljningar. Du kommer att bli patientansvarig sköterska för patienter i ditt team tillsammans med dina teamsköterskor.

Bred medicinsk kompetens och tekniskt arbete på njur- och hematologiavdelningen

På njur- och hematologiavdelningen vårdas patienter med njur- och hematologiska sjukdomar av både akut och kronisk karaktär. Som sjuksköterska har du fokus på det medicinska eftersom många av våra patienter får omfattande medicinsk behandling i form av antibiotika, dropp, transfusioner, cellgifter med mera. Det gör att du som sjuksköterska får en bred medicinsk kompetens.

Mohamad Nayef Sabha på njur- och hematologiavdelningen
Mohamad Nayef Sabha på njur- och hematologiavdelningen.

Du får intern utbildning i peritonealdialys, hantering och administrering av cytostatika, vilket också ger dig en spetskompetens. Vi har ett nära samarbete med dialysen, njur- och hematologmottagningen och hematologens dagvård som ligger på samma våningsplan. Utvecklingsmöjligheterna är stora och det finns möjlighet till rotation mellan arbetsplatserna.

Bild på Fanny Johansson på njur- och hematologiavdelningen.
Fanny Johansson på njur- och hematologiavdelningen.

Din trygghet och utveckling är viktig

Introduktion för din trygghet

Som ny medarbetare får du både en individuellt anpassad introduktion på 3-4 veckor, och en yrkesintroduktion som pågår dina första sex månader på jobbet.

Mentorskap för dig som vill växa ytterligare

Alla avdelningar och mottagningar inom internmedicin erbjuder dig som ny medarbetare ett mentorskap under det första året, med avsatta tider i schemat för avstämning och reflektion.

Hospitering

Under ditt första år som sjuksköterska hos oss kan du hospitera på någon, eller några, av våra andra enheter under 2-3 dagar.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder till exempel internutbildning av våra läkare och kliniskt träningscentrum, kurser med högskolepoäng samt rotationstjänster mellan våra avdelningar.

Mer information

Broschyr om avdelningarna - Det här är vi, vem är du? 

Mer information om våra andra avdelningar och mottagningar

"När andra verksamheter säger nej så säger vi ja."

Roger Westerlund är verksamhetschef för internmedicin:

– Internmedicin är ett område där vi tar hand om hela medicinpatienten. Här får du möjlighet att lära dig om mycket och får breda utvecklingsmöjligheter. När andra verksamheter säger nej så säger vi ja.

Vi går en spännande framtid till mötes där mycket kommer att förändras i hur vi tar hand om patienten och vilka behandlingsmöjligheter vi har till hands, både på sjukhuset och i hemmet.

Bild på verksamhetschef Roger Westerlund
Roger Westerlund, verksamhetschef internmedicin

Våra avdelningar

Inom internmedicin finns:

  • Njur- och hematologiavdelning
  • Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA)
  • Lungavdelning
  • Strokeavdelning
  • Medicinavdelning Hudiksvall