Dina förmåner

Vi vill erbjuda dig bra arbetsvillkor, konkurrenskraftig ersättning och förmåner som skapar trygghet, hälsa och glädje – och som är relevanta för dig, oavsett var du befinner dig i livet.

Linus Flood, fysioterapeut med patient

Som anställd i Region Gävleborg har du tillgång till ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Här är en översikt över alla förmåner. 

Individuell lön och kollektiva avtal.

Region Gävleborg har ett individuellt och differentierat lönesystem. Det innebär att vi har en lönspännvidd för alla yrkesgrupper, där du inom lönespannet kan påverka löneutvecklingen positivt genom din prestation och utveckling.

Villkor för arbetstid, semester och ledighet.

Rätt till heltid

Du som anställs hos oss ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Det innebär inte en garanti att hela anställningen kan utföras på samma arbetsplats.

Flexibel arbetstid

Region Gävleborg tillämpar flexibel arbetstid utifrån givna ramar.

Arbetstidsförkortning för hälso- och sjukvårdspersonal

På de enheter som infört nattarbetstidsavtal har du som arbetar natt en arbetstidsförkortning med bibehållen lön i proportion till andel utförda nattpass.

Semester

Som medarbetare i Region Gävleborg har du;

  • 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
  • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
  • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år

Växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt är ambitionen att medarbetare ska kunna välja förmåner individuellt. Därför erbjuds du möjlighet att växla semesterdagstillägget till ledig tid.

Särskild ersättning vid flytt av sommarsemester

Vi belönar medarbetare med full semesterrätt som flyttar semesterdagar utanför perioden juni-augusti.

Ledighetsförmåner

Du kan läsa i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) hos SKR om olika ledigheter med bibehållen lön:

  • Besök på MVC vid två tillfällen
  • Akuta läkarbesök
  • Närståendes bortgång, begravning, gravsättning och bouppteckning
  • Under arbetstid får du även lämna blod på våra blodcentraler

Försäkringar och avtal för din trygghet.

Försäkringar

Alla anställda inom Region Gävleborg omfattas av avtalsförsäkringar. Det är grupplivförsäkring, försäkring vid längre sjukdom, försäkring vid arbetsskada och färdolycksfall. För mer information, se www.forsakradviajobbet.se.

Sjukdom

Vid sjukdom får du sjuklön enligt avtal. De första 14 dagarna utgör sjuklönen cirka 80 procent av din lön. Den första sjukdagen är en karensdag och då får du ingen lön. Om sjukdomen fortsätter efter sjuklöneperiodens slut utges sjuklön med 10 procent av lönebortfallet under högst 90 kalenderdagar.

Omställningsavtal

Vid eventuell övertalighet på grund av arbetsbrist har Region Gävleborg förmånliga uppsägningstider.

Löneutfyllnad för dig som tar föräldraledighet.

När du får barn kan du under ledighet i samband med födelsen få föräldrapenningtillägg om anställningen varat minst ett år.

Tjänstepension, löneväxling och avtackning.

Tjänstepensionsavtalet kan bestå av två delar.

  • Avgiftsbestämd ålderspension innebär att du själv placerar din pension i något pensionsförsäkringsbolag.
  • Förmånsbestämd ålderspension gäller de personer som är födda tidigare än 1986 och vars årslön överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

KPA:s hemsida kan du läsa mer om din tjänstepension. Vid själva pensionsavgången inbjuds du till en gemensam middag för de som pensionerats under året.

Löneväxling

Medarbetare med en årslön på över 10 prisbasbelopp har möjlighet att löneväxla till pension.

För din hälsa och ditt välbefinnande.

Företagshälsovård

Företagshälsovård erbjuds genom Företagshälsan Gävleborg. Du kan på eget initiativ uppsöka företagshälsovården för samtal.

Stöd för synundersökning eller glasögon

Vid behov av glasögon för bildskärmsarbete samt skyddsglasögon erbjuds du synundersökning och köp av glasögon.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget till anställda är 3500 kronor per år.

Motionslopp

Som anställd i Region Gävleborg kan du vara med i motionslopp som Stafettvasan, Vårruset, Blodomloppet, Regionrundan och Regionvandringen.

Träna på våra gym

Som anställd i Region Gävleborg erbjuds du att träna på våra fullt utrustade gym som finns inom sjukhusområdet i Gävle och Hudiksvall.