Undersköterskor för timanställning/sommarvikariat, Hudiksvall

Vårt uppdrag är att ge hela länet möjlighet att leva ett gott liv i dag och i morgon. Vi tar hand om hälsa och vård, får kollektivtrafiken att rulla och främjar kompetensutveckling och levande kultur. Vi är motorn för ett hållbart samhälle med samverkan över gränser. Tillsammans är vi Gävleborgskraften.

Visstidsbemanningen är en del av HR-avdelningen och ansvarar för att täcka det kortsiktiga behovet av personal för alla verksamheter inom Region Gävleborg. Inom Hälso- och sjukvården arbetar vi tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden "Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient" så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitét.

Som medarbetare hos oss är möjligheterna många och det är här din karriär inom Hälso- och sjukvården kan ta fart. Du får chans att arbeta på olika vårdenheter och utöka din kompetens inom enheternas olika specialistområden. Vet du redan idag vad som intresserar dig och som du vill lära dig mer av? Eller är det nu ditt intresse för något nytt kommer väckas?

Arbetsuppgifter

Arbetet som undersköterska är omväxlande, spännande och lärorikt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning, mottagning eller hälsocentral du arbetar på. Du kommer att arbeta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan.

Som undersköterska inom psykiatri kommer du huvudsakligen att arbeta med att:

• Förhindra smittspridning genom basala hygienrutiner och klädregler
• Delta i att planera, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder, både av psykiatrisk och somatisk karaktär
• Delta i upprättande och uppföljning av patientens vårdplan
• Bidra till att patienten görs delaktig i sin vård och behandling
• Ha kontakt med samt samarbeta med patientens närstående
• Samverka med andra enheter och vårdgrannar
• Dokumentera

Som undersköterska inom hälso- och sjukvård kommer du huvudsakligen att arbeta på hälsocentral eller med somatisk vård. Du kommer bland annat utföra arbetsuppgifter som:

• Förhindra smittspridning genom basala hygienrutiner och klädregler
• Övervaka patientens vitalparametrar
• Förebygga trycksår och fall
• Övervaka patientens nutrition och munhälsa
• Sårbehandling
• Mobilisering av patient
• Venprovtagning
• Dokumentation

Hos oss får du:
• Chansen att prova på en eller flera vårdenheter vilket ger dig goda möjligheter till att utvecklas som undersköterska och utöka din kompetens
• Ett omväxlande arbete som innefattar omvårdnad riktad mot individuella behov
• Ingå i vårdlag och arbeta tillsammans för vår gemensamma patient

Kvalifikationer

I rollen som undersköterska hos oss behöver du vara stabil och behålla kontroll i akuta situationer. Samspel och kommunikation mellan dig, sjuksköterskan och arbetsgruppen är avgörande i arbetet med att säkra en god hälsa hos patienten. Du behöver vara flexibel och ha förmåga att snabbt ställa om vid ändrade omständigheter.
Att ha en god initiativförmåga, visa intresse och därmed vara hjälpsam är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som undersköterska hos oss. Dessutom behöver du vara trygg som person och arbeta med stort fokus på basal och säker vård. Du har ett etiskt förhållningssätt och förmedlar trygghet i osäkra situationer.

I rollen som undersköterska ska du:

• Ha gymnasiekompetens inom vård- och omsorg alternativt klarat termin tre under
utbildning till sjuksköterska
• Ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
• Ha goda datorkunskaper då dokumentation sker digitalt
• Inte ha en annan sysselsättning på mer än 50%. Undantag görs om du har en pågående vårdutbildning
• Kunna arbeta under dygnets alla timmar och veckans alla dagar

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.

Information om titeln undersköterska:

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.

Information om rekryteringsprocessen:

För arbete som utförs inom psykiatrin samt i direkt och regelbunden kontakt med barn krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister innan anställningens start.

Eftersom urval och intervjuer kommer att ske löpande rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan med bifogat betyg/diplom från undersköterskeutbildning alternativt bevis om skyddad yrkestitel så snart som möjligt!

Sök tjänsten

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Timavlönad

Tillträde: Enligt överenskommelse

Antal platser: 30

Ansökan

Arbetgivarens referensnummer: RS 2023/2998

Senaste ansökningsdatum: 2024-05-31 23:59:59

Övrigt

Kontaktperson(er)

Elin Arnberg Bondesson
Email: elin.arnberg.bondesson@regiongavleborg.se

Fackliga företrädare

Linda Pettersson Lind
Email: linda.pettersson.lind@regiongavleborg.se