Barn och unga

Tina Lindberg Claeson 
Föräldraledig t.o.m. augusti 2023.
Samordnare – barn och unga
Kultimera
Skapande skola
026-15 35 95 
076-830 84 76
tina.lindberg.claeson@regiongavleborg.se

Lena Ostermann
Verksamhetsutvecklare film
026-53 12 45
072-208 04 46
lena.ostermann@regiongavleborg.se

Henrik Harrysson
Verksamhetsutvecklare film
026-53 11 89
072-200 01 04
henrik.harrysson@regiongavleborg.se

Erik Anderman
Verksamhetsutvecklare konst
Frågor om konstlivet och konstpedagogik i länet, projektstöd och nätverk
026-53 11 96
erik.oscar.anderman@regiongavleborg.se

Lotta Hellsten
Producent barn och ungdom, musik i skolan
026-15 59 57 
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Margareta Norberg
Producent barn och ungdom, skolkonserter
026-15 59 82 
070-515 59 82
margareta.norberg@regiongavleborg.se

Eva Carlborg
Verksamhetsutvecklare hemslöjd
026-15 59 84 
070-687 33 50  
eva.carlborg@regiongavleborg.se

Josefine Löfman
Samordnare – barn och unga
Kultimera
Skapande skola
026-15 35 95 
076-830 84 76
josefine.lofman@regiongavleborg.se