Musik

Neta Norén 
Producent kammarmusik och jazz
026-15 59 73 
0703-15 59 73
neta.noren@regiongavleborg.se

Lotta Hellsten
Producent barn och unga
026-15 59 57 
070-516 59 57
ann-charlotte.hellsten@regiongavleborg.se

Margareta Norberg
Producent barn och unga
026-15 59 82 
070-515 59 82
margareta.norberg@regiongavleborg.se

Magnus Ek
Producent folk- & världsmusik 
026-15  59 68
070-647 91 80
magnus.ek@regiongavleborg.se

Tomas Östergårds
Producent
072-518 58 80
tomas.ostergards@regiongavleborg.se

Thomas Petersson
Musikhandläggare
026-15 59 52
thomas.petersson@regiongavleborg.se

Camilla von Bothmer
Musikhandläggare 
026-15 59 77
camilla.von.bothmer@regiongavleborg.se