Ledning, strateger och administration - Kultur Gävleborg

Carin Palmqvist Isaksson
Avdelningschef
026-53 11 70
carin.palmqvist.isaksson@regiongavleborg.se

Helen Rangsmo Lundvall
Assistent
026-15 59 88
helen.rangsmo.lundvall@regiongavleborg.se

Elenor Noble
Kulturstrateg
026- 53 18 95, 072- 247 74 46
elenor.noble@regiongavleborg.se

Frédéric Thiabaud
Kulturstrateg
026-15 58 06, 070-375 43 73
frederic.thiabaud@regiongavleborg.se

Linda Gustafsson
Administratör/handläggare slöjd
026-53 13 47
linda.gustafsson@regiongavleborg.se

Marcus Strand
Enhetschef – regional biblioteksverksamhet, film, crossmedia,
hemslöjd, litteratur och Världsarvet Hälsingegårdar
026-62 91 94, 073-397 74 57
marcus.strand@regiongavleborg.se