Kulturting Gävleborg

Kulturtinget är en årlig återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv.

Kulturskapare, folkbildare, politiker, ideella idéburna sektorn, tjänstepersoner, representanter för kulturinstitutioner med flera är varmt välkomna att tillsammans fortbilda sig och utbyta tankar och erfarenheter tillsammans med andra samhällsaktörer inom exempelvis natur, fritid och besöksnäring.

2023 års Kulturting Gävleborg

Sandviken stod som värdkommun för Kulturting Gävleborg 2023.

Dokumentation från dagen


Kulturting Gävleborg 2024 arrangeras i samarbete med Nordanstigs kommun.

Kontakt