Kulturting Gävleborg 2022

Kulturting Gävleborg

Kulturtinget är en årlig återkommande mötesplats för konst- och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- och kulturliv.

Kulturskapare, folkbildare, politiker, ideella idéburna sektorn, tjänstepersoner, representanter för kulturinstitutioner med flera är varmt välkomna att tillsammans fortbilda sig och utbyta tankar och erfarenheter tillsammans med andra samhällsaktörer inom exempelvis natur, fritid och besöksnäring.

2022 års Kulturting Gävleborg

21 maj 2022 anordnandes Kulturting Gävleborg tillsammans med Bollnäs kommun i Kulturkvarteret i Bollnäs. En heldag med fullspäckat program, mässa, seminarier och goda dialoger som bidrog till att skapa ett engagemang om kulturen som drivkraft i platsutveckling.

Kulturting 2022 - Program (pdf)

Dokumentation

Ta del av presentationsmaterial från 2022 års Kulturting Gävleborg.

Huvudföreläsningar

Mötesplats Steneby - en facilitator för kulturdriven landsbygdsutveckling (pdf)

Kulturskaparnas roll och kompetenser i stadsutveckling: olika typer av samverkan – Stockholms universitet (pdf)

Seminarium A

DansPlats Skog – En konstnärsdriven produktionsplats och dansscen i Gävleborg (pdf)

Seminarium B

Kurbits Kultur – Kulturföretagare i länet: om att utveckla platser, produkter och upplevelser (Film, Screen9)

Seminarium C

Gemensam platsutveckling Biosfärområde Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar – Ovanåkers kommun (pdf)

Hur utvecklar vi hållbara världsarv och kulturmiljöer –  Visit Dalarna AB (pdf)

Seminarium D

Gestaltad livsmiljö Gävleborg – Gävle kommun (pdf)

Kontakt

Frédéric Thiabaud, kulturstrateg
frederic.thiabaud@regiongavleborg.se
026-15 58 06

Elenor Noble, kulturstrateg
elenor.noble@regiongavleborg.se
026-53 18 95