Vuxen person läser för ett barn.

Böcker på minoritetsspråk stärker barns språkutveckling

Barn ska få en bra start i den språkliga utvecklingen och stärka möjligheten att ta till sig de minoritetsspråk som familjen talar. Därför har ett gratis språkpaket på varje minoritetsspråk tagits fram, ett paket som riktar sig till de allra yngsta barnen mellan 0-3 år.

I Sverige har vi fem erkända nationella minoriteter och fem nationella minoritetsspråk; finska, jiddisch och samtliga varianter av romani chib, meänkieli och samiska. Språkpaketen är en gåva som tagits fram i samverkan mellan olika verksamheter inom Region Gävleborg och kommunerna i länet för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och deras möjligheter och kultur i Sverige.

Språkpaketen finns på alla minoritetsspråk och innehåller en bok att läsa tillsammans med barnet, ett informationsblad om hur en kan hjälpa sitt barn att utveckla språket samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer levande.

Boken "Totte leipoo" på meänkieliIdag på Tornedalingarnas dag vill vi särskilt uppmärksamma och tipsa om språkpaketet på meänkieli som innehåller boken ”Totte leipoo” som du kan läsa tillsammans med ditt barn. Språkpaketen kan du hämta på ditt närmsta folkbibliotek.

Läs mer om Region Gävleborgs arbete för nationella minoriteter.

Läs mer om språkpaket på minoritetsspråk