Möt Bengt Larsson, Musik i Kallmyrs ordförande

Foto: Neta Norén

Vad driver en musikentusiast?

Jag har varit folkdansare i över 50 år och kommit i kontakt med folkmusiken, både svensk och folkmusik från många andra länder. Eftersom jag även dansat till denna musik har den kommit att prägla min musiksmak, den är också en motpol till radions utbud med kommersiell musik framförallt nästan alltid framförd på engelska. Denna ”folkets musik” är präglad av varje land den representerar och har en stor variation språkligt och musikaliskt till skillnad från den kommersiella musiken. Min verksamhet i ”Musik i Kallmyr” ger mig möjlighet att dela med mig av denna musik till en bredare allmänhet. Mötet med artister och upplevelsen av deras prestationer är för mig personligen en sak som berikar mitt liv.

Vilken är er förenings drömkonsert?

Om vi ska hålla oss till vår genré och en lokal föränkring är vår verksamhets drömkonsert Hoven Droven. 

Vad är det som gör livekonserter så speciella?

Livekonserter är speciella på det sättet att du får möta artisten eller artisterna levande framför dig på scenen. En kommunikation uppstår då oftast mellan publik och artist som ger en helt annan dimension åt föreställningen än en strimmad konsert. Artisterna finns oftast kvar efter konserten och du har möjlighet att träffa dem personligen och byta några ord eller få en autograf.

Porträtt av Bengt Larsson

Jag har som folkdansare fått förmånen att uppvisningsdansa i Istanbul och Canakkale i Turkiet, det är nog få svenskar som fått den möjligheten. Internationella dansfestivaler har jag deltagit i bl. a en turné på 6 platser i Belgien med final på Grote Markt i Bryssel inför kanske upp emot 10000 i publik och med belgisk TV närvarande. Österrike, Tyskland, Tjeckoslovakien, Finland, Danmark och Norge är platser jag deltagit i dansarrangemang på.                                                                    

Min övriga fritid har fyllts med bygde-, släkt och övriga forskningsprojekt, resultatet har blivit ett antal artiklar och tre böcker.

På arrangörssidan har jag under 70 talet varit med och ordnat danskvällar på Ljusdals Hembygdsgård, genom Ljusdals folkdanslag har jag deltagit i många arrangemang.

Ett omfattande arrangemang som jag varit engagerad i under åtta år i var danstävlingen ”Ljusdals-valsen”, en danstävling i olika valsvarianter.

Bygdegården i Borr Ljusdal var jag engagerad i totalt 23 år, med många arrangemang,  bland annat dans och teater och andra kulturverksamheter.

Mitt verkliga skötebarn har dock varit Kallmyr Godtemplarhus där jag varit med och arrangerat otaliga danskvällar teatrar och andra kulturevenemang sedan 1975.

Kallmyr godtemplarhus invigdes 1908 och har behållit sin exteriör och interiör ganska oförändrad och står nu inför möjligheten att bli klassad som byggnadsminne. Även om den är en gammal byggnad är den mycket lämpad som konsertlokal, med sina två läktare, scen, biljettlucka och servering. Miljön andas 1800 tal med två vedeldade plåtinfattade kakelugnar Där bedriver ”Musik i Kallmyr” sin verksamhet med folkmusik i framkant som motto. Verksamheten drivs i samarbete med en IOGT förening som äger fastigheten och Ljusdals Bygdegårdsförening.

Min profession har varit som jord- och skogsbrukare sedan 1955. Som komplement till detta har jag drivit en enmans byggfirma. Verksamheten i byggfirman ligger numera på en låg nivå, medan jag inom jord o skog fortfarande har en djurbesättning, förhoppningsvis kan jag fortfara med mina verksamheter länge än även om jag snart fyller 80 år.

Jag har varit kommunpolitiker i 35 år med en del regionala uppdrag. Jag har ägnat 40 år av min tid som kyrkopolitiker. Föreningsmänniska har jag varit sedan 60 talet.

Som politiker, föreningsmänniska, folkdansare och privat har jag haft förmånen att besöka 24 länder.