Några av Region Gävleborgs kulturpristagare och stipendiater 2020: Världsarvsstipendiat Samantha Ohlanders, kulturstipendiater Salad Hilowle, Joakim Forsgren, Viktor Zeidner och Julia Ehrstrand.

Nu är det dags att söka kulturstipendium och nominera kulturpristagare!

Den 18 januari öppnar ansökningsperioden för Region Gävleborgs kulturstipendier och världsarvsstipendium, samt nomineringsperioden till årets kulturpris.

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturstipendium stärker länets kulturskapare

Kulturstipendium är ett av Region Gävleborgs verktyg för att stärka villkoren för kulturskapare i enlighet med den regionala kulturplanen. Sex stycken stipendium delas ut till framstående kulturskapare verksamma i eller med anknytning till Gävleborg. Genom stipendierna ges utövare inom kulturområdet möjlighet till att utforska och utveckla sitt skapande och förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande.

Allmänheten nominerar kulturpristagare

 Kulturprisobjekt Hybrid I-VI, 2020 är skapat av Linda Bäckström. Hon har skapat ett verk i sex exemplar till kulturpristagarna under åren 2021-2023. 

Kulturpris delas ut för att hedra kulturgärningar som har varit värdefulla för Gävleborgs län. Kulturpristagare nomineras av allmänheten eller av andra kulturaktörer och priset delas ut till personer som under lång tid varit betydelsefulla för kulturlivet i länet.

Två stycken kulturpris delas ut varje år. Priset består av ett unikt konstobjekt till varje pristagare. Årets kulturpris är skapat av Gävlebördiga konstnären Linda Bäckström, som har fått i uppdrag av Region Gävleborg att skapa ett verk i sex exemplar till kulturpristagarna under perioden 2021-2023. Verket heter Hybrid I-VI, 2020.

Internationellt världsarvsstipendium

Region Gävleborg delar 2021 ut Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium för tredje gången. Världsarvsstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen som har en idé kopplat till Unescos världsarvlista och intresserar sig för Världsarvet Hälsingegårdar. 

Mer information

Det går att nominera kulturpristagare och ansöka om kulturstipendium och världsarvsstipendium under perioden 18 januari till 18 februari 2021. 

Läs mer om nominering och ansökan till årets kulturpris och stipendier:

www.regiongavleborg.se/kulturstipendier 

Läs mer om Linda Bäckströms verk Hybrid:

www.regiongavleborg.se/kulturprisobjekt-2021-2023