Sjungande barn på förskola
Foto: Musik i syd

Nu ska Sverige åter bli ett sjungande land!

Är du verksam sångare i Gävleborg? Region Gävleborg söker sångare med olika musikbakgrund och tillräckligt driv och pedagogisk erfarenhet för att kunna möta barn och pedagoger ute på förskolan. Allt är en del av det nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan.

Region Gävleborg vill arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan och är en av 15 regioner som har fått bidrag från statens kulturråd för ett treårigt projekt, ”Rösträtt-sång på förskolan”, som ska ge röst- och sångmetodik till pedagoger och barn. Det sker i samarbete med YAM Sweden, Young audiences music, som har stora möjligheter att i gemensamma strategier i hållbart perspektiv medverka till att barn får sjunga på sina villkor.

– Vi vill inspirera till att sjunga mera i den dagliga verksamheten utifrån barnens förutsättningar, säger Lotta Hellsten, producent Kultur Gävleborg.

Från norr till söder har de 15 regionerna ett gemensamt uppdrag att sprida levande musik till barn och pedagoger. Som en del inom projektet kommer Kultur Gävleborg att rekrytera och rus­ta regionala sångcoacher för sångaktiviteter med barn och personal inom förskolan.

Mer information

Rösträttssången skriven av Dan Bornemark: https://youtu.be/sbM24tfC6Xs