Stöd till kulturarrangemang

Bidrag till kulturarrangemang kan beviljas till arrangemang och festivaler som äger rum i Gävleborg och är av stor vikt för att förverkliga kulturplanens intentioner.

Villkor

Sökanden ska vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade.

Bidrag till kulturarrangemang kan beviljas till arrangemang och festivaler som äger rum i Gävleborg och är av stor vikt för att förverkliga kulturplanens intentioner. Bidraget får inte användas i kommersiellt syfte. 

Bidrag till arrangemang och festivaler kan beviljas med max 50 000 kr. Ett grundkrav då kommuner söker är att de själva svarar för minst 50 procent av totalbudgeten.

Kriterier

Bidrag till arrangemang och festivaler bedöms efter:

  • regional angelägenhet
  • nytänkande
  • medfinansiering
  • samarbeten mellan flera aktörer, t.ex. kommun, förening, regional aktör etc.
  • möjlighet att skapa nya möten
  • målgrupp, barn och unga är prioriterade

Marknadsföring

Projekt som har beviljats bidrag ska vid all extern kommunikation (informationsmaterial, publikationer med mera) tydligt visa att Region Gävleborg är medfinansiär. 

Logotyp - Region Gävleborg

Ansökan

Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se. Det finns en snabbhjälp för att underlätta arbetet med ansökan. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling.

Ehandlingar.se

Lathund för ehandlingar.se (pdf)

Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Stöd till kulturarrangemang kan sökas fyra tillfällen per år. Utlysning sker:

  • 15 januari - 15 februari
  • 15 april - 15 maj 
  • 15 augusti - 15 september
  • 15 oktober - 15 november

Redovisning

Redovisning av ett beviljat bidrag ska registreras i vårt digitala ansökningssystem senast 1 månad efter att projektet är genomfört. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen använts felaktigt eller om redovisning uteblir.

Redovisning av äldre projekt

Ni som har bidrag som beviljats utanför ehandlingar.se eller kulturdatabasen ska använda den blankett som finns framtagen för redovisning. Ni behöver inte göra någon redovisning i kulturdatabasen.

Redovisning - stöd till kulturarrangemang (pdf)

Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare.