Växthusstöd

Växthusstödet ska ge möjlighet för unga personer i Gävleborg att prova nya idéer och främja kreativitet inom kulturområdet.

 • Sökanden är mellan 16-26 år. Region Gävleborg ger inte produktionsstöd till redan genomförda projekt.  
 • Maxbelopp för talangutvecklingsstödet är 10 000 kr. Minimibelopp är 5000kr. Ingen medfinansiering krävs.
 • Sökanden ska ha avslutat och redovisat tidigare projekt med beviljat stöd från Region Gävleborg innan nytt stöd kan ges. 
 • Region Gävleborgs logotyp och medverkan ska tydligt framgå i projektets marknadsföring och i samband med det färdiga resultatet.
 • Bidrag lämnas inte till projekt som genomförs inom ramen för en utbildning.
 • Bidraget får inte användas för kommersiell verksamhet.
 • Projektet ska ha positiva grundvärderingar och en demokratisk och inkluderande grundton
 • Fler sökande kan inte söka för samma projekt.

Hur mycket kan jag söka?

Upp till 10 000 kr. Lägsta belopp är 5 000 kr.

Kriterier

Ansökan bedöms utifrån:

 • regional angelägenhet
 • nytänkande
 • kreativitet och engagemang
 • målgrupp

Projektet behöver inte uppfylla samtliga kriterier för att få bidrag.

Vem kan söka?

Enskilda individer, föreningar.

Vem kan inte söka bidrag?

Kommuner, stiftelser, företag. 

Ansökan

Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se. Det finns en snabbhjälp för att underlätta arbetet med ansökan. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling.

Ehandlingar.se
Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)

Det går att ansöka om växthusstöd mellan den 15 januari och den 1 december.

Redovisning

Redovisning av ett beviljat bidrag ska registreras i vårt digitala ansökningssystem senast 1 månad efter att projektet är genomfört. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen använts felaktigt eller om redovisning uteblir.

Redovisning av äldre projekt

Ni som har bidrag som beviljats utanför ehandlingar.se eller det tidigare systemet Kulturdatabasen ska använda den blankett som finns framtagen för redovisning. 

Redovisning - Växthusstöd (pdf)

Uppföljning

Kultur och kompetensnämnden äger rätt att ta in extern granskare.