Kamera som fotograferar konst

Nya röster – projektet för dig som vill börja eller utveckla din karriär inom filmskapande

Nya röster är ett projekt där fler ska ges möjlighet att upptäcka vilka stöd och möjligheter som finns att få för filmskapande i Gävleborg, samt att fler ska ges möjlighet till och vilja berätta sin historia gestaltat med rörlig bild.

Filmverksamheten inom Kultur Gävleborg arbetar idag med att stödja nya talanger på många olika sätt. Varje år delas till exempel ekonomiska stöd ut till filmskapande talanger eller amatörer. Utöver det finns även nätverk att delta i och det erbjuds coachning och teknikstöd.

Svenska filminstitutet har i år gett Kultur Gävleborg ytterligare 200 000 kronor att använda till filmproduktion.

Målet med Nya röster är att bredda filmverksamheten i Gävleborg och genom ett aktivt och nyfiket uppsökande, uppmuntrande och inkluderande arbete skapa en mångfald av berättelser i formen av rörlig bild och film.

Vad kan jag söka stöd för?

Kortfilmer inom fiktion eller hybriddokumentär. Kanske behöver du extra utrustning, rekvisita eller speciell musik för att filmen ska bli riktigt bra. Ska någonting gå sönder i filmen eller vill du ha en skådespelare som vill ha betalt? Har du spanat in ett nytt objektiv och behöver hyra det eller behöver du blodampuller till actionscenen? Det finns helt enkelt många skäl till att söka ekonomiskt stöd som kan hjälpa dig att utveckla ditt filmskapande

Vad krävs av mig?

En bra idé, ett nytt perspektiv eller en spännande gestaltning. Du kan ha gjort filmer förut och söker vårt talangutvecklingsstöd eller så är du mellan 16-26 år och vill göra din första film och söker det vi kallar för Växthusstödet.

Hur och var ansöker jag?

Via Region Gävleborgs E-handlingar eller så tar du kontakt med någon av våra ambassadörer som hjälper dig med en ansökan.

Redovisning och slutresultat

Du redovisar projektet via E-handlingar. Där vill vi ha en kort beskrivning av hur projektet gått, vilka som var med och vad pengarna har använts till. (läs mer på respektive stöd) Men framförallt så redovisar du med din film. Ett urval att filmerna kommer att visas i samband med EXIT-filmfestival.

Mer information och kontakt

För det här projektet kommer det att finnas ett antal projektambassadörer runtom i Gävleborg. Syftet för ambassadörerna är att hitta nya talanger som vill börja med filmskapande eller vill utveckla sina befintliga kunskaper. De kan också ge dig mer information om projektet och hjälpa till med en ansökan.

Kontakta någon av nedanstående personer för mer information.

Martin Eriksson
Vik. Filmkonsulent och verksamhetsutvecklare i Region Gävleborg
072-200 01 04, martin.a.eriksson@regiongavleborg.se

Robin Larsson
Studiefrämjandet
robin.larsson@studieframjandet.se

Obs! Fler ambassadörer för resterande delar av Gävleborg kommer att läggas till i augusti.