Utlysning av särskilda uppdrag november 2020

Vi är mitt i en besynnerlig tid. Å ena sidan en pandemi som spridits över världen med stora humanitära konsekvenser och en internationell lock down, med social isolering, ekonomiskt ras, massarbetslöshet och stor oro i sina spår. Å andra sidan en växande preppingrörelse, stor medmänsklighet, intensifierad klimatmedvetenhet, politisk handlingskraft, ett uppsving för glesbygden, hemestrar och kreativitet bland allmänheten.

Kulturskaparens blick under social isolering

Är du professionell kulturskapare verksam i Gävleborg med en konstnärlig idé eller behöver du tid att utveckla en sådan? Vill du skildra det som pågår? Skulle du vilja sätta fingret på något som händer just nu genom ditt konstnärliga uttryck? Är den verksamhet du skulle ha visat dina verk stängd just nu och du vill passa på att arbeta med produktutveckling under den sociala isoleringen? Hur är det att arbeta i social isolering? Vad innebär det att inte få möta sin publik live? Hur härbärgerar människor oro? Vad tänker du på mitt i allt som pågår? Vilka positiva strömningar ser du i din samtid? Hur kan vi se på det som händer just nu utifrån ett Gävleborgsperspektiv?

Vilka kan söka och när?

Under november öppnar Kultur Gävleborg, Region Gävleborg ansökan till särskilda uppdrag till professionella kulturskapare inom bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur och musik. Ansök via Kulturdatabasen under perioden 17 – 27 november 2020. Handläggning görs så fort som möjligt efter sista ansökningsdag, med reservation för risken att även handläggare inom Kultur Gävleborg påverkas av pandemin.

I ansökningen efterfrågas CV, kort beskrivning av den sökandes konstnärskap samt kort beskrivning av vad den sökande önskar göra.

Vi välkomnar både professionella kulturskapare som vänder sig till en barn- eller ungdomspublik och de som vänder sig till en vuxenpublik att söka.

Sökande som tidigare tilldelats särskilda uppdrag från Region Gävleborg kan söka, men vid likvärdiga ansökningar i övrigt premieras de som inte tidigare tilldelats uppdrag.

Villkor

Sökanden ska vara professionell kulturskapare i huvudsak boende och/eller verksam i Gävleborg. Kulturskaparen ska arbeta med bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur eller musik. Kulturskaparen ska ha tid att arbeta med en idé- eller produktutveckling, ett musikstycke, en novell eller en konstnärlig idé under vintern 2020/2021.

Samtliga uppdrag går till kulturskapare som är bosatta i eller huvudsakligen verksamma i Gävleborg. Uppdragen kommer att gå till kulturskapare som har F-skatt eller söker som förening. De kulturskapare som inte är organiserade kan få uppdrag, men då dras sociala avgifter av från arvodet.

Kriterier

  • Professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet.
  • Regional anknytning
  • Nytänkande
  • Bredd i relation till övriga sökanden

Möjlighet att visa sitt arbete i länet

Samtliga kulturskapare kommer att presenteras digitalt efter utfört uppdrag. Kultur Gävleborg i samarbete med andra aktörer i länet ämnar dessutom arbeta för att samtliga kulturskapares skisser/texter/musikstycken med mera ska kunna presenteras i Gävleborg för publik när den akuta situationen har lagt sig.

Processbeskrivning

Efter avslutat uppdrag och senast 31 mars 2021 ska den som tilldelats uppdrag redovisa sitt arbete med kortare processbeskrivning i vårt digitala ansökningssystem. Kulturskaparen ska utarbeta en kortfattad processbeskrivning om det som den har gjort under uppdraget samt tillhandahålla bilddokumentation, ljudfil eller fil med rörlig bild eller annan lämplig dokumentation från uppdraget. Reproduktionsrätten till det som kulturskaparen producerar under uppdraget förblir kulturskaparens egendom. Region Gävleborg förbehåller sig dock rätten att, utan ytterligare ersättning till kulturskaparen, reproducera det som kulturskaparen visar från arbetet i Region Gävleborgs interna och externa kommunikation till och med december 2021. Efter detta år utgår ersättning i enlighet med gällande avtal för upphovsrätt.

Marknadsföring och press

I eventuell marknadsföring, information och presentationer samt pressträffar/-meddelanden ska det tydligt framgå att arbetet har bedrivits på uppdrag från Region Gävleborg.

Ladda ner Region Gävleborgs logotyp

Kort information per konstområde

Fyra konstnärer får 30 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att ta fram en skiss utifrån temat de rådande omständigheterna, som beskrivits ovan.

Skissen och det enskilda arbetet ska presenteras i någon form och därmed kunna delas med fler.

Fyra dansare får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att arbeta fram en koreografisk work in progress-idé utifrån de rådande omständigheterna, som beskrivits ovan.

Den koreografiska idén ska presenteras på nätverksträffen DansDialog för verksamma pedagoger, dansare, koreografer och andra aktörer inom konstområdet dans.

Fyra filmare får 30 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för skapandet av en film, ett manus, en utvecklad och färdig projektpresentation eller dokumenterad förproduktion. Uppdraget kan också användas för teknisk förkovran, projektutveckling eller film- eller projektskapande inom VR (Virtual Reality) , AR (Augmented Reality) eller MR (Mixed Reality).

Fyra slöjdare får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för produkt- och idéutveckling.

Detta kan presenteras på nätverksträffar för slöjdare i Gävleborg framöver.

Fem författare får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att skriva en novell, essä eller några dikter.

Texterna kan publiceras på nätet och presenteras av författaren under en uppläsning eller liknande i samarbete med Kultur Gävleborg. 

Fem musiker/låtskrivare/ljudkonstnärer/sångare/kompositörer får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för att komponera och skapa varsitt nytt färdiginspelat musikaliskt soloverk utifrån de rådande omständigheterna, som beskrivits ovan.

Musiken ska presenteras genom ett uruppförande och/eller utgivning av fonogram i samarbete med Kultur Gävleborg.