Politiska ungdomsförbund i Gävleborg

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige har 75 ledamöter som väljs vart fjärde år. Region Gävleborg delar årligen ut verksamhetsbidrag till de politiska ungdomsförbund som ansöker om det och som har minst 100 medlemmar i åldern 14-25 år i Gävleborgs län och vars moderparti har mandat i regionfullmäktige.

Syftet med verksamhetsbidragen är att stimulera till politisk verksamhet bland unga vuxna för att ge människor möjlighet till självförverkligande och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen.

CUF – Centerpartiets ungdomsförbund
Grön Ungdom – Miljöpartiets ungdomsförbund
KDU – Kristdemokraternas ungdomsförbund
LUF – Liberalernas ungdomsförbund
MUF – Moderaternas ungdomsförbund
SSU – Socialdemokraternas ungdomsförbund
SDU – Sverigedemokraternas ungdomsförbund
Unga Feminister – Feministiskt initiativs ungdomsförbund
Ung Vänster – Vänsterpartiets ungdomsförbund