Hbtqi

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Kultur Gävleborg är sedan 2016 en hbtqi-certifierad verksamhet. Certifikatet utfärdas av RFSL (Riksförbundet (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter).

Ledorden för certifieringen är hållbarhet och långsiktighet. En hbtqi-certifierad verksamhet ska ha verktyg för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljö och bemötande ur ett hbtqi-perspektiv.

Fokus för hbtqi-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtqi-kompetent bemötande innebär. Utbildningen utgår från normkritiska perspektiv. Den berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

Kultur Gävleborg har en handlingsplan som beskriver hur verksamheten ska arbeta under perioden 2020-2023. I planen tydliggörs avdelningens syfte med certifieringen:
”Vi hbtqi-certifierar oss för att genom att tänka normkreativt blir vi bättre på att uppfylla våra mål, vi blir mer tillgängliga och vi främjar hbtqi-personers och andras hälsa.”