Karta över Gävleborg

På kartan kan du ta del av lokala ideella föreningar kopplade till Sveriges nationella minoriteter samt vilka kommuner som ingår i förvaltningsområdet för det finska språket i Gävleborgs län.

Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg - karta (pdf)

Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något? Kontakta kultur@regiongavleborg.se.

Vill du ha en nationell överblick?

Karta över Sverige med fakta om Sveriges nationella minoriteter (pdf)