Back to school

Att hålla författarsamtal i skolan: workshops + uppdrag

Att hålla författarsamtal på skolor är ett väldigt fint sätt att som barn- och ungdomsboksförfattare få direktkontakt med sina läsare. Att ge barn och unga möjlighet att få träffa personen bakom berättelsen och ställa följdfrågor och dela läsupplevelsens storhet är efterfrågat bland kommunerna i Gävleborgs län. Att stå inför en helklass med barn och unga kan dock kännas skrämmande. Det är lättare att genomföra det med lite metoder, tips och trix i bakfickan.

Kultur Gävleborg, i samarbete med Litteraturhuset Trampolin, arrangerar därför två workshops samt fem uppdrag till författare i Gävleborg under 2021–2022.

Workshop 1: författarbesök i skolan så funkar det

Förväntningar – förberedelser – fallgropar

Vad innebär ett författarbesök i skolan? Vad kan du som författare vänta dig? Hur förbereder du dig för att lektionen ska bli så bra som möjligt? Och hur undviker du de vanligaste misstagen? Författarna Lisa Bjärbo och Per Bengtsson har de senaste femton åren gjort hundratals författarbesök och träffat barn från förskoleklass upp till gymnasienivå på skolor runt om i landet. Under den här eftermiddagen delar de med sig av sina erfarenheter och går igenom författarbesöket i steg för steg. Du får konkreta exempel på förberedelser, lektionsupplägg och efterarbete, och det finns gott om tid att ställa frågor och utbyta erfarenheter med kollegor.

Information om författaren Per Bengtsson

Info om författaren Lisa Bjärbo

Datum och tid:
30 november 2021, 13.00-16.00

Workshopen hålls i Teams och är öppen för alla intresserade barn- och ungdomsboksförfattare. Länk skickas ut till alla anmälda.

Uppdrag till författare

Fem av de barn- och ungdomsboksförfattare från Gävleborg, som deltar i workshop 1 kommer att få uppdrag att själva ta fram upplägg och informationstexter för skolbesök i Gävleborgs län som kan presenteras på kultimera.se och presenteras under Utbudsdagarna för kultur i skolan i Gävleborg under våren 2022.

Ersättning/uppdrag: 10 000 kr exklusive moms eller inklusive sociala avgifter.
I uppdraget ingår: två fortbildningstillfällen, framtagande av utbud till skolor och eventeull medverkan vid utbudsdagen våren 2022.

Workshop 2

Dessa fem författare kommer att få delta i en exklusiv workshop på Litteraturhuset Trampolin i Sandviken där kulturpedagogerna Ulrika Goude Westby och Katarina Eriksson går igenom olika tips och stöd, metoder och verktyg för litteraturpedagogisk verksamhet i skolan.
Författarna kommer också få en presentation om strukturer för Skapande skola-projekt och få en introduktion till Kultimera som plattform för kulturpedagogik i Gävleborg av barnkultursamordnare Tina Lindberg Claeson vid Kultur Gävleborg.

Datum:
26 januari 2022

Mer information om Litteraturhuset Trampolin

Slutredovisning av uppdragen

Kulturpedagogerna på Trampolin och barnkultursamordnaren vid Kultur Gävleborg kommer att bistå med feedback och teknisk support för publicering av det litteraturpedagogiska utbudet på www.kultimera.se senast 15 mars 2022.