Skapande skola och konst

Att leda medskapande processer inom bildkonst och Skapande skola

– en möjlighet för professionella bild- och formkonstnärer att möta barn och unga genom sina praktiker.

Är du verksam som konstnär inom bild- och formkonstområdet i Gävleborg? Är du angelägen om din konstnärliga integritet men samtidigt nyfiken på hur din praktik kan utveckla sig genom medskapande processer tillsammans med barn och unga i skolan? Sök till vår arvoderade studiecirkel kring bildkonst och skapande skola

Skapande skola är en insats där skolelever får möta professionella kulturutövare i deras yrken. Pengarna kommer från kulturrådet och medlen söks av kommuner och skolor. De som möter eleverna och får betalt, är konstnärer.

Verkar det snårigt? Ja, lite. Det är därför Region Gävleborg i samarbete med Konstnärscentrum Nord och Studieförbundet Vuxenskolan vill bjuda in till en studiecirkel i hur du kan förverkliga din idé om att arbeta med din konst i mötet med skolan. Som konstnär får du konkreta förslag om hur du kan gå till väga för att skapa gångbara projekt, vad som krävs, vilken ålderskategori som passar, kontakter du behöver knyta, olika förhållningssätt och tips. Detta är framför allt en möjlighet för dig att, tillsammans med andra konstnärer i regionen, jobba fram dina egna idéer.

I slutändan ska varje konstnär få möjlighet att färdigställa ett bokningsbart Skapande skola-projekt som kan presenteras på Region Gävleborgs utbudsdagar i april 2022 samt på den regionala utbudssidan för beställningsbara kulturaktiviteter: www.kultimera.se.

Vad är skapande skola?

Kulturrådet beskriver det som ”ett statsbidrag som gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att eleverna får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter”

Hur detta kan gå till för just dig som kulturskapare är det vi ska prata om och undersöka tillsammans i studiecirkeln. Skapande skola ska innehålla medskapande processer, vidga vyer, befrukta den vanliga skolan och mycket annat. Detta ska ske genom kontakten med ett konstnärskap. Det kan vara workshops, ateljébesök eller andra projekt men där mötet med din konstnärliga praktik är det centrala.

Datum: Studiecirkeln äger rum vid fem tillfällen dagtid under våren 2022, torsdagarna den 10 februari, 17 februari, 24 februari, 17 mars och avslutas med en presentation i samband med de regionala utbudsdagarna på Konsterhuset i Gävle den 26-27 april 2022. 

Målgrupp och arvoden: Denna studiecirkel vänder sig till dig som arbetar med konst och hantverk på en professionell nivå i Gävleborg. Det finns 10st arvoderade platser á 5000 kr exkl. moms.

Ansökan: I ansökan ombeds du att skicka cv samt att kortfattat beskriva ditt konstnärskap och hur du skulle vilja koppla ihop din praktik med Skapande skola och en medskapande process tillsammans med barn och unga. 

Sista ansökningsdag är 30 november. Efter detta gör Region Gävleborg ett urval och lämnar besked om beslut den 10 december. I bedömningen av de inkomna ansökningarna eftersträvas en viss representation ifråga om konstnärliga praktiker, en bredd av upphovspersoner samt en geografisk spridning inom Gävleborg.

Frågor: konst@regiongavleborg.se