Slöjd, Keramik

Att skapa attraktiva, säljbara slöjdupplevelser

Konsumtionsvanor förändras och upplevelser är något som efterfrågas alltmer, framför allt kopplat till turism. Vi vill lära oss nya saker, bli underhållna, utmana oss själva, koppla av och njuta av livet. Intresset för slöjd och att skapa något själv har ökat under senare år, vilket ger slöjdare möjlighet att använda sina kunskaper till mer än enbart egen produktion. Hur kan jag som slöjdare hitta en bra form för upplevelseturism? Vad bör jag tänka på för att skapa en attraktiv aktivitet?

Konsumtionsvanor förändras och upplevelser är något som efterfrågas alltmer, framför allt kopplat till turism. Vi vill lära oss nya saker, bli underhållna, utmana oss själva, koppla av och njuta av livet. Intresset för slöjd och att skapa något själv har ökat under senare år, vilket ger slöjdare möjlighet att använda sina kunskaper till mer än enbart egen produktion. Hur kan jag som slöjdare hitta en bra form för upplevelseturism? Vad bör jag tänka på för att skapa en attraktiv aktivitet?

Lena Mossberg, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, inleder dagen med en föreläsning om upplevelseturism. Hon har skrivit flera böcker i ämnet, bl.a. ”Att skapa upplevelser – från OK till WOW!”.

Inga Qvarfordt, verksam i Jämtland där hon bl.a. driver företaget inQa idé, berättar om hur hon tillsammans med kollegor arbetar med slöjdaktiviteter och upplevelser bl.a. i fjällvärlden.

Johan Sandström, SméJohan, delar med sig av erfarenheter från sin verksamhet på Högbo Bruk i Sandviken, där han har sin smedja och säljer sina produkter. Han jobbar också med beställningar, kurser och prova-på verksamhet, delvis i samarbete med Högbo Bruk, som utgör ett välbesökt resmål i regionen.

I kursen vill vi lyfta fram upplevelserummets betydelse, vikten av en bra berättelse, kommunikation och bemötande, som viktiga delar i att stärka slöjdens/kulturens möjligheter inom området upplevelseturism.   

Anmälan: Anmäl dig senast 12 november.

Tid och datum: 19 november klockan 9.00 – 11.00.

Plats: Fortbildningen genomförs med konferenstekniken Zoom i samarbete med Umeå Congress. Alla som anmält sig kommer att få en länk för att delta. Zoom laddas automatiskt, men appen kan med fördel laddas ned förväg. Logga gärna in i god tid för att förvissa dig om att tekniken fungerar.

Tema: Upplevelseturism kopplat till slöjdande, eller liknande aktiviteter.