Att söka finansiering

Välkommen till ett av våra kostnadsfria digitala utbildningstillfällen för kulturskapare/konstnärer verksamma i Gävleborgs län och andra frilansare inom kultursektorn med behov av fortbildning under hösten 2021.

Fyra av utbildningstillfällena leds av Transit Kulturinkubator – tid, råd och rum för konstnärliga verksamheter på initiativ av Kultur Gävleborg, Region Gävleborg.

Läs mer: Transit Kulturinkubator (transitsthlm.se).

Tid och datum: 27 oktober 2021 9.00-16.00 (Föreläsning 9.00–11.00, workshop 11.00–16.00)

Tema: Att söka finansiering

Vi går igenom vilka finansieringsalternativ som finns inom konst- och kultursektorn inklusive tips och råd för att skriva ansökningar – föreläsning och workshop. Workshopen genomförs tillsammans med deltagare från Konstnärscentrum och innebär en möjlighet att möta kollegor från andra delar av landet.

Förberedelse: Välj en påbörjad ansökan som du arbetar med och kan använda i workshopen. Den behöver inte vara färdig och helt genomarbetad, utan vara ett utkast att arbeta med i workshopsdelen.

Anmäl dig senast 25 oktober (anmälan nedan).

Frågor: kultur@regiongavleborg.se