Händer som håller i kamera

Fotodokumentera konstverk, utställningar och gestaltningar

Välkommen till ett av våra kostnadsfria utbildningstillfällen för kulturskapare/konstnärer verksamma i Gävleborgs län.

Vill du utveckla din förmåga att fotodokumentera din egen eller andras konstnärliga process och hur den kan gestalta sig genom konstverk och utställningar? Nu bjuder Kultur Gävleborg, tillsammans med fotografen Stéfan Estassy, in till en kurs i fotodokumentation av konst.

Den digitala omställning som forcerades fram under pandemin kunde avslöja flera utmaningar ifråga om att fotografiskt dokumentera konstverk och utställningar. För i översättningen från rumsliga gestaltningar och upplevelser till digitala representationer skymdes ofta konstens säregna materialitet, performativa förhållanden och platsspecificitet. Nu har vi äntligen kunnat besöka våra konsthallar och museer igen, men behovet av att dokumentera och kunna dela bilder av ett konstverk, på ett för konstverket någorlunda rättvist sätt, är fortsatt angeläget.

Under kursen, vilken äger rum i Länsmuseet Gävleborgs utställningssalar och är fördelad över två måndagar under våren 2022, får du ta del av såväl teori som praktiska övningar i bl.a. komposition, ljus och postproduktion.

Anmälan: Anmäl dig senast 10 januari 2022. Kursen vänder sig till alla oavsett förkunskaper - såväl konstnärer som fotografer - som är intresserade av att utveckla sin förmåga att fotodokumentera konst.

Fotografisk utrustning: Du ombeds att ta med dig egen kamera/mobiltelefon. Om du har tillgång till ett stativ får du gärna ta med dig detta.

Tid och datum: Måndagen den 17 januari 13.00-16.00 inleds kursen med en föreläsning följt av fotografiska övningar i museets utställningssalar.

Måndagen den 21 februari 13.00-16.00  blir det genomgång av deltagarnas fotografier, tid för feedback och erfarenhetsutbyten samt en avslutande fotoövning i den då nyöppnade utställningen Falnande språk – ur Finnskogen. Utöver dessa tider kommer deltagare även ges möjlighet att ha individuell kontakt med kursledaren och få feedback över mail.

Plats: Kursen äger rum på Länsmuseet Gävleborg, Södra Strandgatan 20 i Gävle.
Tema: Fotodokumentation av konst.
Frågor: kultur@regiongavleborg.se