Gestalta eget skapande med film

Välkommen till en av våra kostnadsfria utbildningar för kulturskapare/konstnärer verksamma i Gävleborgs län och andra frilansare inom kultursektorn med behov av fortbildning under hösten 2021.

Med föreläsningar, workshops och diskussioner får du fördjupa dig i filmens möjligheter att berätta om ditt slöjdande, eller annat skapande, under sakkunnig ledning av Robert Månsson som bl.a. undervisat i ämnet på Högskolan i Gävle. I samband med anmälan, dock senast den 22 februari, skickar du in en film som du redan har gjort. Kursen är uppdelad på tre tillfällen med följande innehåll:

Första kurstillfället, 2 mars klockan 13.30 – 16.30, Musikhuset i Gävle

Vi lär känna varandra genom att titta på klipp ur era filmer, då du även får möjlighet att presentera dig, vad du gör och varför du vill använda dig av film. Du får också en uppgift att klippa om, eller att göra en ny film till den tredje träffen. I uppgiften ingår att experimentera och göra en annan typ av film, jämfört med vad du gjort tidigare. T.ex. genom att laborera med tempo eller struktur. Vi går också igenom grunder i komposition, ljussättning och kameravinkel samt struktur och innehåll.

Andra kurstillfället, den 16 mars kl 13.30 – 16.30, digital träff

Andra tillfället tittar vi på vad som kan göras för att öka spridningen av filmerna. Bland annat genom att prata om målgrupp, budskap och innehåll samt diskuterar olika aspekter av att publicera videon, som till exempel kanalval, rubriksättning och delning.

Tredje kurstillfället, den 23 mars kl 13.30 – 16.30, Biografen i Kilafors

Vi tittar på de filmer som ni gjort och har en strukturerad feedback-runda. Tillsammans försöker vi identifiera den förändring som åstadkommits. Blev resultatet bättre eller sämre? Vi har en allmän diskussion om filmerna och funderar över vilken målgrupp som de tilltalar? Vilka filmer har potential att nå en bredare publik och vilka kommer att uppskattas mest av andra slöjdare eller kulturskapare?