Henrik Harrysson, Kritiklabbet.
Axel Andersson, Kritiklabbet.

Vad har kritiken för plats i Gävleborg?

Välkommen till en kväll om kritiken som en del av en lokal och regional utveckling. En kväll om problematiken att bli ”sedd” utanför storstadsområdena, vad konsten betyder och hur den beskrivs och debatteras i glesbygden, och konstens betydelse för platsen.

15 december 2021 16.00–18.00, Stadsbiblioteket Gävle, Nygatan 25, Gävle.

Kritiken av konstnärliga uttryck är tätt förknippad med det demokratiska samhällsbygget. Det är i och genom kritiken som vi tillsammans kan reflektera. Kritiken hjälper till att skapa en konstruktiv dissensuskultur, former för att tänka tillsammans utan att tänka lika. Historiskt har kritiken främst varit ett område för privatägda mediebolag och statlig mediepolitik. I och med den successiva nedmonteringen av regionala kritiska offentligheter utanför de allra största städerna sker nu en utveckling i Norden där regioner går in med riktade kulturpolitiska åtgärder för kritiken. I vissa fall har till och med kritiken skrivits in som ett konstområde i regionala kulturplaner.

Kritiklabbet är en redaktionell sammanslutning av kritiker som intresserar sig för kritikens samhälleliga roll och mediala framtid. Kritiklabbet har under en längre tid följt och varit medverkande i att kritiken tar en allt större plats i regional kulturpolitik. Axel Andersson, labbets redaktör, och Magnus William-Olsson, labbets grundare, kommer nu till Gävle för att föreläsa och diskutera om kritiken framtid ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Hur kan regionala förvaltningar arbeta med, kanske till och med beställa, kritik?

Axel och Magnus tar gärna emot frågor, funderingar och inspel vad gäller regionalt finansierad kritik innan framträdandet. Mejla till dem på redaktionen@kritiklabbet.se. Det kan handla om sådant som ni undrar över eller vill att de tar upp. Väl mött!

Magnus William-Olsson, Kritiklabbet.