Fönster mot vit vägg

Projektledning inom offentlig konst

ArtPlatform utformar en utbildning för konstnärer, kulturaktörer och tjänstepersoner som vill utveckla sin kompetens inom projektledning av konst.

Utbildningen består av tre halvdagar med föreläsningar och workshops, som hålls digitalt. Vid sidan av de digitala utbildningstillfällena anordnas platsbesök där kursdeltagarna får träffa lokala aktörer aktiva inom fältet. Platsbesöket i Hudiksvall är framflyttat till den 17 mars 2022.

Mellan kurstillfällena får kursdeltagarna en hemuppgift som sedan diskuteras vid påföljande digitala kurstillfälle.

Frågor: kultur@regiongavleborg.se

Kurstillfällen

Information om de fem olika kurstillfällena.

Vid varje kurstillfälle finns utrymme för diskussion, frågeställningar och arbete i mindre grupper.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till samtliga kurstillfällen, men möjlighet finns att närvara vid enstaka tillfällen.

Anmälan senast två dagar innan varje kurstillfälle.

 

Digital träff

12 november 2021 8.30–13.00

Föredrag: Den offentliga konstens processer med Åsa-Viktoria Wihlborg, VD ArtPlatform

Föredrag: Olika beställer och samverkansprocesser med Åsa-Viktoria Wihlborg, VD ArtPlatform

Föredrag: Gestaltad livsmiljö med Anna Högberg, projektledare Gestaltad livsmiljö, Gävle kommun

Digital träff

25 november 2021 8.45–13.30

Workshop: Genomgång av hemuppgift med Adam Wallenberg, konstpedagog och filosofisk praktiker, ArtPlatform

Föredrag: Fysiska förutsättningar för offentlig konst, Molly Sjögren, konstprojektledare och My Draiby-Fredberg, konstprojektledare, ArtPlatform

Presentation: Arbetet med konstnärlig gestaltning ur konstnärens synvinkel med Gudrun Åsling, konstnär.

Presentation: Arbetet med konstnärlig gestaltning ur konstnärens synvinkel med Lina Selander, konstnär och Johan Tirén, konstnär.

Fysisk träff

2 december 2021 13.00–15.00

Platsbesök i Gävle med Jonas Kjellgren, konstprojektledare och Jenny Nilsson, Intendent för offentlig konst/teamledare Region Gävleborg.

Platsbesöket leds av Adam Wallenberg, konstpedagog och filosofisk praktiker, ArtPlatform.

Platsbesöket i Hudiksvall är framflyttat till den 17 mars 2022.

Platsbesök med Ola Gustafsson, konstkonsult Region Gävleborg och Ylva Ceder, konstnär.

Platsbesöket leds av Adam Wallenberg, konstpedagog och filosofisk praktiker, ArtPlatform.

Digital träff

16 december 2021 9.00–13.00

Workshop: Genomgång av hemuppgift med Adam Wallenberg, konstpedagog och filosofisk praktiker, ArtPlatform.

Föredrag: Upphandling av konstnär, urval och kriterier, Molly Sjögren, konstprojektledare och My Draiby-Fredberg, konstprojektledare, ArtPlatform.

Föredrag: Det curatoriella arbetet med konsten i offentlig miljö, Sara Rossling, curator.

Föredrag: Konstkollektioner i vårdmiljö, Frida Lundén Mörck, konsthandläggare Region Kronoberg.