Sjungande barn

Rösträtt - Sång på förskolan! Audition och utbildning av Sångcoacher

Är du verksam sångerska/sångare i Gävleborg? Vi söker sångare/sångerskor med olika musikbakgrund och tillräckligt driv och pedagogisk erfarenhet för att kunna möta barn och pedagoger ute på förskolan.

Som sångcoach ingår man i den na­tionella satsningen Rösträtt - Sång på förskolan, där Kultur Gävleborg kommer att rekrytera och rus­ta regionala sångcoacher för sångaktiviteter med barn och personal inom förskolan.

Rösträtt - Sång på förskolan startades av UNGA Musik i Syd 2019 och
syftet med hela projektet, som är riktat mot förskolor i Gävleborg, är att barn i förskoleåldern ska få träffa och sjunga tillsammans med en professionell sångerska/sångare i en eller flera musikgenrer.

Datum och tid: Lördag 16 oktober mellan kl.10.00-15.00 på Gävle Konserthus, Bo Lindesalen.
Du får en egen tid på ca 20 min och behöver inte vara på plats hela dagen. Schema får du den 11-12 oktober.

Fem kriterier du behöver uppfylla:

  • Du är skicklig på att sjunga.
  • Du vill möta barn 1–5 år som publik och medskapare.
  • Du har kännedom om barns röster.
  • Du bor i Gävleborg
  • Du skall kunna komma till Gävle för audition den 16 oktober.

Det är till din fördel om du kan ackompanjera dig själv och prata svenska, men inget krav, engelska går också bra.

Vi bjuder på fika under dagen och står för resekostnader inom Gävleborg.

Mer information om hur du förbereder dig

Anmälan till audition senast 10 oktober