Shared reading

Shared Reading – en instruktörsutbildning i Lead to Read

Är du intresserad av litteratur och medmänniskor och vill leda kollektiva läsupplevelser? Nu arrangerar vi en instruktörsutbildning för dig som vill bli en Reader Leader i Gävleborg.

Om Shared Reading-metoden

Metoden fungerar så att en grupp människor, varav en är en utbildad Reader Leader, läser en fantastisk novell eller en dikt högt tillsammans. Det kan vara på ett bibliotek, på ett kafé eller ett museum, men det kan också vara inom ett vård- eller omsorgssammanhang, på en arbetsplats eller inom en utbildning.

Under läsningen görs pauser för att samtala om texten. Ingen av deltagarna är tvungna att läsa högt eller uttala sig om texten. Fokus ligger snarare på att skapa trygghet och en gemensam upplevelse av högläsningen i nuet.

Deltagarna uppmuntras dock av läsledaren att dela tankar, funderingar och minnen som läsningen lockar fram. Shared Reading-metoden hjälper till att synliggöra såväl våra individuella som våra kollektiva inre liv runt samma bord, vid samma tillfälle.

Subventionerade platser för dig i Gävleborg

Region Gävleborg subventionerar 12 platser för aktörer i länet som arbetar inom folkbibliotek, sjukhusbibliotek, som kulturpedagoger, inom folkbildning, med kultur och hälsa eller liknande och som vill arbeta med metoden Shared Reading i Gävleborgs län.

Fakta om fortbildningen

Fortbildningen kommer att genomföras digitalt via Zoom. Fortbildningen sker under 6 halvdagar:

  • Modul 1: Måndag 29 November, kl. 10.00 - 14.00
    Modul 2: Onsdag 1 December, kl. 10.00 - 14.00
  • Modul 3: Måndag 6 December, kl. 10.00 - 14.00
  • Modul 4: Onsdag 8 December, kl. 10.00 - 14.00
  • Modul 5: Måndag 13 December, kl. 10.00 - 14.00
  • Modul 6: Onsdag 15 December, kl. 10.00 - 14.00

Fortbildningen kommer att hållas på engelska och ledas av specialister från organisationen The Reader i Storbritannien.  Mer information hittar du på The Readers hemsida: www.thereader.org.uk/

Har du frågor maila till kultur@regiongavleborg.se

Villkor för anmälan

De subventionerade platserna är kostnadsfria för de som medverkar. Sista anmälningsdag för de subventionerade platserna är 15 oktober 2021. Bekräftelse på subventionerad plats kommer efter sista anmälningsdag, när du tackat ja till subventionerad plats är anmälan bindande. Om deltagare uteblir debiteras de dock hela summan därför efterfrågas faktureringsadress även till de subventionerade platserna.