Kultwatch

Ung Scenskribent

Är du mellan 13-20 år och tycker om att skriva och berätta? Ung Scenskribent är Kultur Gävleborgs unika satsning med fokus på unga skribenter under hösten 2021.

Ung Scenskribent syftar till att öka intresset, kunskapen och förståelsen kring konstkritik med inriktning på scenkonst. Projektet leds av Kultwatch– plattform för konst och intersektionell kulturanalys med fokus på unga skribenter i åldrarna 13 – 20år.

Projektet ”Ung Scenskribent” är ett initiativ inom ramen för Region Gävleborgs kompetenshöjande insatser under hösten 2021. Under projektets gång sammanträder deltagare för föreläsningar, kurser och individuell coaching i skrivande. Under projektet ser och recenserar deltagarna föreställningen "Dark Water" av Fredrik Quiñones på Gävle Teater och får sedan sina verk publicerade i lokalmedia.

Deltagare arvoderas för sina verk.

Resultat från projektet

Deltagarnas texter för projektet Ung Scenskribent (pdf)

Schema

Lördag 13 november 11.00-13.00, Studieförbundet vuxenskolan, Drottninggatan 6 Gävle
Workshop 1, Introduktion och Skrivarworkshop ”Flödeskrivning”

Måndag 15 november 18.00-20.00, Gävle Teater
Se föreställningen Dark Water av Fredrik Quiñones

Lördag 20 november 13.00-16.00, Studieförbundet vuxenskolan, Drottninggatan 6 Gävle
Workshop 2, Skrivarworkshop ”Fiktivt skrivande och beskrivande utifrån scenkonst och sci-fi”

Lördag 27 november 13.00-16.00, Studieförbundet vuxenskolan, Drottninggatan 6 Gävle
Workshop 3, Skrivarworkshop ”Skriva om och publicera kultur”

Sedan sker individuell handledning och arbete online.

Anmälan senast onsdag 10 november 2021

Plats: Gävle
Tema: Scenkritik