Bild på blåklint

Tillgängligt konst- och kulturutbud

Nu finns två digitala utbildningar i hur man som kulturskapare och beställare/arrangör kan verka för ett mer tillgängligt utbud för personer med funktionsvariationer.

Utbildningen består av två spår, en del för konst- och kulturskapare i att göra sin verksamhet mer tillgänglig för mottagare med funktionsvariationer och en del för beställare och arrangörer i att göra utbudet och mottagandet mer tillgängligt för personer med funktionsvariationer.

Fortbildning för kulturskapare, producenter och konstnärer – Kultimera

Fortbildning för mottagare, beställare och pedagoger som möter konst och kultur – Kultimera

Delar ur utbildningen:

  • Enkelt avhjälpta hinder och kognitiv tillgänglighet
  • Sinnesupplevelser
  • Bemötande och kommunikation
  • Tips på både enkla och mer omfattande åtgärder

Du kan ta del av utbildningen i din egen takt. Ingen anmälan krävs. Utbildningen är kostnadsfri.

Ta gärna del av fortbildningen tillsammans med en kollega så att ni kan reflektera efteråt.

Målgrupp: Alla med publik eller pedagogisk verksamhet, konst- och kulturskapare, beställare, arrangörer av kulturevenemang, med flera.

Frågor: kultur@regiongavleborg.se